Bergen op Zoom

GBWP stelt vragen over verkeerssituatie Van Konijnenburgweg

Redactie Redactie

De Bergse partij GBWP heeft vragen gesteld aan het college van B&W van Bergen op Zoom over de verkeersveiligheid op de Van Konijnenburgweg. Hier is een situatie ontstaan waarbij er vier ontsluitingswegen zijn. Deze zijn te vinden op het stuk tussen de stoplichten bij de oude brandweerkazerne en de eerstvolgende stoplichten richting de Zeeland. Er zijn in totaal acht in en uitritten.

De eerste inrit, links vanaf de stoplichten kruising Westersingel, leidt naar de Dumphal. Volgens duo burgerlid Marijke Helmons kan het tot gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties leiden omdat auto’s die hierin willen rijden moeten voorsorteren op de rijbaan vanuit de tegenovergestelde richting. GBWP vraagt zich af of de ontsluiting aan de achterzijde van het terrein mogelijk als toegang voor zowel in- als uitgaand verkeer kan worden gebruikt. Zo ontloop je gevaarlijke verkeersbewegingen volgens de partij.