Bergen op Zoom

GBWP wil ‘fatsoenlijke communicatie’ bij gemeente: publieksvragen blijven onbeantwoord

De gemeente stelt zich naar inwoners onfatsoenlijk op; zo worden gemaakte ambtelijke beloftes worden niet nagekomen - stelt GBWP. (Foto: Pixabay)

Han Verbeem Han Verbeem

Alperen Yilmaz en Paul Schut van de GBWP vinden dat de gemeente Bergen op Zoom zich fatsoenlijker moet opstellen naar de inwoners. Volgens de raadsleden worden mails met vragen niet beantwoord en gemaakte ambtelijke beloftes niet nagekomen. Kortom: het schort aan de communicatie – stellen de twee raadsleden en pleiten bij het college van B&W voor “een forse verbeterslag.”

De twee raadsleden verwijzen naar een besloten raadsbijeenkomst van donderdag 19 januari, waarbij het college de gemeentelijke reorganisatie presenteerde. De communicatie kwam daarbij niet aan de orde, constateren de teleurgestelde GBWP’ers. “Helaas is het een bekend verschijnsel”, schrijven de raadsleden in een brief aan het college: “Een overheid of -dienst die niet doet wat fatsoenlijk, logisch en noodzakelijk is. Die niet doet waar je als inwoner van uit moet kunnen gaan.”

Yilmaz en Schut merken op dat ze het voorbije jaar “veel signalen van onze inwoners hebben ontvangen” waaruit blijkt dat het gemeente het nalaat en noemen voorbeelden. Op meldingen via de website worden niet of pas na zes maanden gereageerd, mails gericht aan de wethouder krijgen pas aandacht als de raadspolitiek zich ermee bemoeit.

Onwetende telefonisten

Ook telefonisch laat de communicatie te wensen over, constateren beide raadsleden. Zo worden telefoontjes van inwoners doorverbonden met een antwoorddienst van buiten de gemeente, en blijken telefonisten niet in staat de gevraagde informatie of toelichting te geven. Ook meldingen van overlast via de Buitenbeter-app krijgen geen opvolging.

Respectloos

“Er zijn helaas voorbeelden te over”, constateren de GBWP-raadsleden en dat vinden zij “zeer respectloos van onze gemeente.” Yilmaz en Schut vinden dat de inwoners en hun betrokkenheid serieus genomen moeten worden. “Het is zo simpel om meer begrip binnen uw inwoners te laten ontstaan door goed, direct en degelijk met ze te communiceren.”