Bergen op Zoom

GBWP wil serieuzere aandacht voor veiligheid na kernongelukken

Kerncentrale Doel © Archief ZuidWest Update

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De politieke partij GBWP in Bergen op Zoom vindt het schokkend dat overheden weinig doen aan het verbeteren van de veiligheid na een kernongeluk. Dat blijkt uit vragen die GBWP stelt aan burgemeester en wethouders.

De partij wil dat de gemeente Bergen op Zoom druk gaat uitoefenen bij de rijksoverheid en bij de ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

In januari kwam er een rapport uit van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De onderzoeksraad had onderzocht wat de gevolgen zouden zijn van een kernongeluk in de grensstreek met België en Duitsland. Volgens de Onderzoeksraad was het noodzakelijk dat Nederland beter ging samenwerken met de buurlanden, dat hulpdiensten meer samen zouden oefenen, dat de crisisplannen verbeterd werden en dat er beter gecommuniceerd zou worden.

Teleurstellende reacties

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid is teleurgesteld over de reacties die zijn binnengekomen. De raad vindt dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de ANVS weinig nieuwe inzichten laten zien. En dat het er op lijkt dat ze de problemen niet urgent vinden.

De GWBP noemt het onthutsend dat er zo laconiek wordt omgesprongen met veiligheid, terwijl de kerncentrale op maar 15 kilometer afstand van de gemeentegrens staat. De partij vindt dat Bergen op Zoom snel contact moet leggen met de staatssecretaris en de ANVS. En hen duidelijk moet maken dat dit gedrag onacceptabel is. De GWBP vindt dat de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zo snel mogelijk moeten worden toegepast.