Lepelstraat

GBWP wil Ster van Lepelstraat in beeld voor TenneT-station: ‘Alle opties bespreken, ook deze’

Ook Halsteren ontkomt niet aan een verdeelstation. Dat komt in het noordelijk deel van de Auvergnepolder, bij gemaal De Pals. (Foto: Piabay

Han Verbeem Han Verbeem

Het elektriciteitsnet in West-Brabant en Zeeland is dringend aan versterking toe. De Brabantse Wal en de eilanden Tholen en Schouwen-Duiveland wachten met smart op de komst van een nieuw verdeelstation bij Halsteren. TenneT heeft de gemeente Bergen op Zoom vijf voorkeursvarianten voorgelegd, in en rondom de Auvergnepolder. Maar GBWP wil óók de Ster van Lepelstraat opnieuw laten onderzoeken – zo benadrukt politiek voorman Arjan van der Weegen. Dat maakt besluitvorming in december wél lastig, stelt TenneT. Maar GBWP en ook Lokaal Realisme vinden zorgvuldigheid bij de keuze belangrijker.

(Geluidsfragment: gesprek met Sander de Schepper, woordvoerder TenneT)

Duurzame energie

Het toekomstige verdeel station van ruim 16 voetbalvelden groot moet extra aansluitingen van zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen in de regio mogelijk maken. De behoefte aan stroom is groot, en het huidige energienetwerk kan de aanlevering van nieuwe projecten zoals zonnepanelen en windmolens nauwelijks aan. Daarom zijn extra hoogspanningsstations nodig. Zo ook bij Halsteren waar plannen zijn voor een 380/150kV-station. Van der Weegen beaamt: “We ontkomen er niet aan. Elke locatie in het buitengebied is ongunstig. Maar áls we moeten kiezen, dan kiezen we voor de minst ongunstige. En daarbij dienen alle mogelijkheden besproken te worden.” Het duurt misschien daardoor allemaal wat langer, maar – zo relativeert de GBWP-voorman: het station staat er voor zeker honderd jaar. “Dan maakt wat extra tijd voor een juiste besluitvorming ook niet zoveel uit.”

Ster van Lepelstraat

De Ster van Lepelstraat was even in beeld maar viel uiteindelijk af, omdat er veel woningen op en nabij de percelen staan. Dat maakt alles er niet eenvoudiger op, aldus TenneT-woordvoerder Sander De Schepper. “Dit betekent dat we meer woningen moeten uitkopen en er veel woningen binnen de geluidscontour vallen en dus overlast zullen ervaren.” In december dient de gemeenteraad van Bergen op Zoom een besluit te nemen maar het is de vraag of dat nog gaat lukken als er eerst nieuw onderzoek moet komen. De versterking van het net én de bouw van nieuwe verdeelstations in Brabant en Zeeland moeten in 2025 voltooid zijn.

Ondergrondse kabel

Het toekomstige station wordt via een ondergrondse kabel aangesloten op een eveneens nieuw te bouwen hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland, bij Zierikzee. De buisverbinding tussen beide stations mag maximaal 30 kilometer lang zijn. Als het Brabantse station enkele kilometers verder opschuift naar Lepelstraat, heeft dat weer gevolgen voor de locatie op Schouwen.

Nagenoeg op slot

Het stroomnet in Zeeland zit nagenoeg op slot, ruimte voor aansluitingen van nieuwe duurzame energieprojecten is er niet of nauwelijks. “Op Schouwen-Duiveland kunnen we nu al niets meer aankoppelen”, zegt de TenneT-woordvoerder. De netversterking tussen Schouwen en Bergen op Zoom is daarom een absolute noodzaak. “Dat de Bergenaren nu meer tijd willen, hoort nu eenmaal bij het democratische proces”, merkt De Schepper op. Overigens heeft TenneT formeel gezien nog geen verzoek ontvangen voor een hernieuwd onderzoek naar de Ster.

Foto: Een 380kV-verdeelstation. Om het regionale net te versterken zijn extra van deze stations nodig. (Pixabay)