Roosendaal

Gebruikers WMO moeten binnenkort eigen bijdrage betalen

Redactie Redactie

Mensen die in de gemeente Roosendaal gebruikmaken van de WMO moeten vanaf 25 maart een eigen bijdrage gaan betalen. Het gaat om een vast bedrag van 17,50 euro per vier weken. Wel vervalt de inkomensafhankelijke bijdrage. Ook klanten van hulp bij het huishouden (HbH-plus), die gebruik maken van de Maatwerkvoorziening Begeleiding, betalen straks deze eigen bijdrage.

Klaar Koenraad, wethouder van de gemeente Roosendaal, vertelt dat de maatregel noodzakelijk is: “Dit was een landelijk besluit, dus het is logisch dat wij dit volgen. Toch komt het ons wel goed uit en was het voor ons ook wel nodig, want dit geld kunnen we goed gebruiken.” Door deze bijdrage levert dat de gemeente Roosendaal zo’n 450.000 euro per jaar op. Dat zal dit jaar lager uitvallen, omdat er pas vanaf 25 maart gestart wordt met het innen.

Positieve reacties

In het algemeen zijn er positieve reacties op de maatregel. Veel mensen die nu een inkomensafhankelijke bijdrage betalen, zijn nu veel meer kwijt dan de 17,50 euro die ze per vier weken gaan betalen. Maar doordat de gemiddelde eigen bijdrage daalt, zou de opbrengst voor de gemeente veel minder worden. Door de HbHplus en de Maatschappelijke Begeleiding toe te voegen blijft de opbrengst in balans.

Overigens is het besluit nog niet zeker, want de gemeenteraad moet eerst nog akkoord gaan. De raad vergadert hier  donderdag 31 januari over.