Bergen op Zoom

Geen korven meer voor vallend blad in Bergen op Zoom

Foto: Pixabay / Geralt

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De bezuinigingen in de Markiezenstad worden steeds duidelijker merkbaar. Om precies die reden staan er komende herfst geen bladkorven meer in de straten. De gemeente vraagt mensen de eigen groene bakken te gebruiken of de bladeren naar een grasveld in de buurt te brengen dan wel te vegen, zodat ze later tijdens de gewone veegrondes kunnen worden meegenomen. Of de herfstwind daar netjes op wacht, laat het gemeentebericht in het midden.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

De bladkorven in de straten blijven dit jaar weg omdat voor het legen ervan een bedrijf moest worden ingehuurd. Dat is dus een besparing die vanwege de financiële positie van de gemeente hard nodig is, aldus het college. Zelf een korf plaatsen heeft dus weinig zin, ook die wordt niet geleegd.

Wel blijven de veegrondes van de buitendienst bestaan maar het worden er niet tijdelijk meer, valt uit het persbericht op te maken. De gemeente hoopt dat inwoners hun medewerking willen verlenen aan deze nieuwe situatie, door “het blad zelf op te ruimen en bij voorkeur aan te bieden via de groencontainer. Dat kost de inwoners geen geld, want die container wordt immers gratis geleegd.”

In de groene bak of op een grasveld

Hetzelfde bericht wijst erop dat blad in tuinen en groenstroken prima kan blijven liggen. Het wordt na enige tijd prima compost, dient tevens als bescherming tegen de vorst en het biedt insecten en kleine dieren een goed onderkomen. Wie toch van het blad af wil en het niet in een groene bak kwijt wil of kan, wordt gevraagd het naar een grasveld in de buurt te vegen of te brengen. Daar haalt de buitendienst het dan op tijdens één van de veegrondes. Als het niet is weggewaaid natuurlijk…