Bergen op Zoom

Geen nieuwe directeur voor tanteLouise maar tweehoofdige raad van bestuur

Foto: tanteLouise

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Nadat Conny Helder minister werd voor Langdurige Zorg en Sport, zat tanteLouise ineens zonder directie. Er is voor gekozen dit anders in te vullen dan voorheen. Per 1 juni zijn Ingeborg Roks en Jan-Kees van Wijnen begonnen als raad van bestuur.

Namens de raad van toezicht geeft voorzitter Miranda de Vries aan:  “Na een zorgvuldig afwegingstraject kiezen we ervoor om door te gaan met een tweehoofdig bestuur, waarbij we het vertrouwen uitspreken in de zittende leden Jan-Kees van Wijnen en Ingeborg Roks.”

Andere aanpak

De keuze voor een meerhoofdig bestuur was twee jaar terug al gemaakt. Met name vanwege de grootte van de organisatie, steeds complexere zorgvormen en de grote plannen die tanteLouise had – en heeft. Ook nieuwe technieken, grote vastgoedplannen en nieuwe zorgconcepten vroegen om deze uitbreiding.

Toch ziet de zorgaanbieder het nu niet als noodzakelijk om opnieuw een directeur aan te stellen. Dat is volgens een persbericht besloten in goed overleg met het managementteam, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Van Wijnen gaat zich met name bezighouden met zorg en behandeling. Roks neemt de algemene bedrijfsvoering en vastgoed voor haar rekening.