Bergen op Zoom

Geen ontbijt gehad? LPS-scholen zijn alert op signalen kinderarmoede

Foto ter illustratie

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

De inflatie en hoge energieprijzen hakken er flink in. Vanwege geldgebrek viel een leerling van een Rotterdamse basisschool onlangs zelfs flauw. Zijn ouders konden hem het hele weekend namelijk geen eten geven. Binnen de Lowys Porquin Stichting (LPS), met 31 scholen in de regio Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen, zijn leraren alert om signalen te herkennen in de klas. “Er zullen ongetwijfeld kinderen in de klas zitten die geen ontbijt hebben gehad.”

De scholenkoepel doet er alles aan om kinderarmoede vroegtijdig te signaleren. “Die signalen zijn daarentegen niet altijd zichtbaar,” vertelt een communicatiemedewerker. Het is voor LPS daardoor lastig concrete aantallen te noemen.

Lastig concluderen

Wel wordt het belang van gezonde voeding besproken in de klas, vervolgt de medewerker. “Daar zullen ongetwijfeld kinderen tussen zitten die geen ontbijt hebben gehad,” denkt LPS. De scholenkoepel vindt het lastig te concluderen of dit komt doordat leerlingen geen honger hadden, zij het ontbijt niet lekker vonden of doordat ouders geen eten konden betalen. Op het moment dat dit voorkomt, wordt het door de leraren nauwlettend in de gaten gehouden.

Als de leerkracht vindt dat er sprake is van een zorgwekkende situatie, wordt er een gesprek aangegaan met ouders of verzorgers. Deze voorvallen verschillen per school en wijk.

Als er daadwerkelijk zo’n gesprek plaatsvindt, wordt in samenspraak met de ouders of verzorgers van het kind naar passende oplossingen gezocht. “Er heerst vaak schaamte, waardoor het voor ouders lastig is om met een hulpvraag te komen.” Leerkrachten verwijzen gezinnen in dat geval vaak door naar de juiste instanties, zoals de gemeente, stichting Leergeld en het Centrum Jeugd en Gezin.

‘Vrijwillige’ ouderbijdrage

Omdat één op de dertien kinderen volgens de Voedselbank met honger naar school gaat, heeft het kabinet het plan om kinderen uit arme wijken een schoolontbijt aan te bieden. LPS geeft aan dat vooralsnog niet te faciliteren. Wel schafte de scholenkoepel vorig schooljaar de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage al af, om iedereen gelijke kansen te bieden.

Op LPS-scholen waar armoede meer onderdeel is van de wijk, worden er daarnaast geen losse verjaardagen van leerkrachten meer gevierd. Deze worden gezamenlijk gehouden. Overigens speelde dit voor de inflatie al. “We zien door de inflatie nog weinig veranderingen,” aldus de communicatiemedewerker, “maar we vermijden financiële druk voor ouders.”

Ook ABBO, met zeven scholen in de gemeente Bergen op Zoom en Steenbergen, is benaderd voor een reactie. Zij lieten weten geen interesse hebben om mee te werken aan dit artikel. KPO Roosendaal, met 21 scholen in Roosendaal, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Nispen, was op korte termijn niet beschikbaar om onze vragen te beantwoorden.