Heerle

Gemeente belooft voor de zomer in gesprek te gaan met Leefbaarheidsgroep Heerle over vrachtwagenprobleem

Foto: © Google Maps

Kitty Joachems Kitty Joachems

De gemeente heeft geen pasklare oplossing voor de grote stroom aan vrachtwagens die dagelijks door de dorpskern van Heerle rijdt. Dat antwoordt de gemeente aan Eric de Regt die hierover onlangs vragen stelde namens de VLP. De gemeente is wel bereid om mogelijke onderzoeken en oplossingen nogmaals te bespreken met de Leefbaarheidsgroep Heerle. Dat gebeurt nog voor de zomervakantie.

De Regt deed in zijn brief al wat suggesties. Hij noemde onder andere alternatieve routes en een vrachtwagenverbod in de dorpskern. Volgens de gemeente is in het verleden gekeken naar alternatieve routes. Zonder resultaat. “Er is geen geschikte logische alternatieve route voor verkeer dat in Heerle en Moerstraten en de directe omgeving hiervan moet zijn”, schrijft het college.

Moeizaam

Volgens de gemeente kwam de inrichting van de bebouwde kom van Heerle in het verleden al moeizaam tot stand. “Er moest rekening worden gehouden met ruimte voor voetgangers, voor parkeren en voor groot verkeer.” Want het dorp krijgt niet alleen vrachtverkeer te verwerken. Ook bussen en landbouwverkeer rijdt door Heerle. “Als snelheidsremmende maatregelen is in overleg bewust gekozen voor 50 km/uur drempels en niet voor 30 km/uur drempels. Dit moet eventuele overlast minimaliseren.”

Nagenoeg onmogelijk

Al die factoren maken het nagenoeg onmogelijk om aanvullende maatregelen te nemen. De gemeente schrijft in haar antwoord dat de weg geschikt moet blijven voor groot verkeer met een bestemming in Heerle. Denk aan Saver, brandweer, busdiensten en vrachtwagens die in het dorp moeten laden en lossen. Het verwijderen van de drempels is volgens het college geen optie. “Dat gaat ongetwijfeld leiden tot hogere snelheden en dat is ook niet gewenst.”

Vrachtwagenverbod

Een verbod voor vrachtwagens uitgezonderd bestemmingsverkeer Heerle en Moerstraten bestaat al enige tijd. Echt effect heeft dat niet. Volgens de gemeente komt dat omdat zo’n verbod zeer moeilijk te handhaven is. “Dit heeft bij de politie ook geen prioriteit”, aldus de gemeente.

Aanpassingen rond het dorp

De Regt is blij dat de gemeente het probleem herkent en erkent. Maar met de inhoud is hij het niet helemaal eens. “Mijn partij denkt dat er wel degelijk alternatieve routes zijn. Rondom Heerle zijn genoeg wegen. Dat zijn weliswaar smallere wegen maar met wat aanpassingen zijn deze zeker geschikt te maken voor het zwaardere verkeer”, vindt De Regt.

Uitzonderingen

Het vrachtwagenverbod mag volgens De Regt beter zichtbaar worden. “Blijkbaar is er een verbod maar niemand weet dat dat zo is. Dus dat moet prominenter zichtbaar worden.” De Regt denkt met de alternatieve route en het vrachtwagenverbod in de dorpskern al veel te kunnen bereiken. “Het gaat erom dat we die doorlopende stroom vrachtverkeer uit de dorpskern halen. Natuurlijk moeten er uitzonderingen worden gemaakt voor Saver, de bus en vrachtwagens die de winkels in Heerle bevoorraden. Maar als de rest omrijdt neemt het vrachtwagenverkeer in Heerle al drastisch af”, stelt De Regt.