Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom begonnen met bestrijding eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen in kolonne over een boomstam

Foto (uitsnede): Pixabay / Mrsbrown

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Ze veroorzaken een hoop ongemak en zijn lastig te bestrijden: de eikenprocessierupsen. Een paar jaar geleden doken de kriebelbeestjes ineens op, en zorgen sindsdien ieder jaar voor een hoop overlast. De gemeente Bergen op Zoom begint daarom preventief met het bestrijden van de insecten.

Eikenprocessierupsen hebben veel kleine haartjes, die voor jeukende en irriterende bultjes kunnen zorgen bij zowel mens als dier. Dat is vooral erg vervelend én gevaarlijk als de brandhaartjes in luchtwegen of ogen terecht komen. De beestjes kunnen bestreden worden met bijvoorbeeld vergif, natuurlijke vijanden of door ze weg te branden of op te zuigen.

Bestrijden

De gemeente Bergen op Zoom zet op verschillende vlakken de bestrijding in. “We maken hierbij een zorgvuldige afweging tussen risico’s, bestrijdingsmethoden en beperken van milieubelasting”, vertelt wethouder Hans Peter Verroen. Dat gebeurt op basis van de landelijke leidraad beheersing eikenprocessierups 2019 en een samenwerking tussen middelgrote gemeenten onder leiding van de provincie Noord-Brabant. De gemeenten wisselen namelijk onderling ervaringen met elkaar uit om te kijken welke werkwijzen het meest effectief zijn.

Er is gestart met het preventief bespuiten van nesten op plaatsen waar de meeste overlast wordt verwacht. Dat is bijvoorbeeld rondom scholen en sportvelden. Het spuiten gebeurt met de middelen XenTari of nematoden. “We kijken vooraf of er beschermde vlindersoorten aanwezig zijn. Op locaties waar we niet kunnen spuiten, maar waar wel overlast is, gaan we over tot het afzuigen van de nesten.” Als er nesten hangen op plaatsen waar geen overlast is, blijven deze hangen.

Natuurlijke vijanden

Naast het spuiten en wegzuigen van de nesten zijn er ook andere maatregelen getroffen. Zo heeft de gemeente ingezet op natuurlijke bestrijding, door vogelnestkasten te hangen in de buurt van eikenbomen. Deze vogels, voornamelijk mezen, zijn de natuurlijke vijand van de rupsen. Ook zijn er speciale bloembollen geplant die insecten aantrekken die de processierupsen eten. Hier is ook het maaibeheer op aangepast. Bij de aanplant van nieuwe bomen worden er minder eikenbomen geplant en juist meer verschillende boomsoorten.

Wie toch een nest tegenkomt dat veel overlast veroorzaakt kan dit melden via bergenopzoom.nl/meteen-melden.