Bergen op Zoom

Gemeente en provincie trekken twee ton uit voor Bergse binnenstad

Het Gouvernementsgebouw: het beloofde leisurecentrum is er niet gekomen. Inmiddels is het verkocht aan een nieuwe eigenaar.

Han Verbeem

Ondanks de verregaande bezuinigingen wil het Bergse college van B&W actief aan de slag met de aanpak van de Bergse binnenstad. Daarvoor heeft wethouder Jeroen de Lange donderdag een overeenkomst gesloten met het Brabantse provinciebestuur.

Bergen op Zoom heeft de komende twee jaar 140.000 euro over voor het plan, de provincie draagt naast de ambtelijke ondersteuning nog eens 50.000 euro bij aan de kosten voor planontwikkeling, projectleiding en onderzoeks-en advieskosten.

Het wil niet echt lukken met het opwaarderen van de zieltogende binnenstad van Bergen op Zoom. Het ambitieus opgezette Binnenstadslab heeft inmiddels de deuren gesloten nadat de gemeente hierin gedurende drie jaar zo’n 1,5 miljoen euro heeft gestoken bij de Brede Aanpak Binnenstad. Plannen kwamen er genoeg: de ontwikkeling van een Winkel-8 en op de tekentafels ontstonden ontwerpen voor een compacter winkelgebied met minder winkels en meer leisure – oftewel vrijetijdsbesteding. De uitvoering kwam echter niet uit de verf, de inzet van hardwerkende ambtenaren ten spijt.

Nét voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 presenteerde wethouder Van der Velden bijvoorbeeld een plan voor een commercieel kinderpretparadijs in het grotendeels leegstaande Gouvernement-winkelcomplex. Na de verkiezingen bleef het echter angstvallig stil en de projectontwikkelaar vertrok eind 2018 met stille trom.

Handen inéén

Anno 2020 is er na alle goede intenties nog weinig veranderd en inmiddels heeft ook de coronacrisis de Bergse horeca en middenstand getroffen. Maar nu sluiten de gemeente én provincie de handen inéén voor een hernieuwde poging. “Ook al is de uitdaging in Bergen op Zoom groot, met de bijdrage die we nu leveren aan de stad kunnen we de aanpak van de leegstand in de binnenstad versnellen”, stelt de Brabantse gedeputeerde Erik Ronnes. Daarin ziet hij een kans om verschillende doelen in één klap te realiseren: klimaatmaatregelen, energietransitie en verduurzaming van het oude stadscentrum van Bergen op Zoom. “We doen dit overigens ook met de andere grote en middelgrote steden in Brabant die allemaal te maken hebben met complexe vraagstukken in de centra”, aldus Ronnes.

Dablab

Ook wethouder De Lange denkt dat er met relatief weinig gemeentebetrokkenheid toch iets moois kan ontstaan in Bergen op Zoom, waarbij een verbinding ontstaat tussen het middeleeuwse centrum en de toeristisch-recreatieve Binnenschelde. En waarom blijven focussen op detailhandel? In plaats van winkels kan er ook andere economische bedrijvigheid naar de binnenstad komen. Zoals initiatieven op het vlak van kennis en innovatie met duurzame voedselproductie- zo noemt hij als voorbeeld. “Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als we het Dablab, ons Agrofoodkenniscentrum, kunnen verbinden met de horeca in de binnenstad.”

Actieplan

Maar hoe nu verder, zonder Binnenstadslab of eveneens wegbezuinigde afdeling Citymarketing? Concreet ligt er nu nog niets op tafel, het komt nu -opnieuw- op het maken van plannen aan. De samenwerking is gesloten, nu stellen provincie en gemeente gezamenlijk een actieplan op om de gedaantewisseling van het Bergse stadscentrum binnen vijf jaar voor elkaar te krijgen.” Dit plan van aanpak moet leiden tot concrete samenwerkingsafspraken tussen provincie en gemeente en andere partijen”, zo stellen de beide bewindslieden. Dat moet leiden tot een “gezamenlijk gedragen toekomstbeeld” waaruit blijkt hoe de binnenstad aantrekkelijk en vitaal moet worden én blijven.

Deel dit op: