Bergen op Zoom

Gemeente en Stadlander presenteren plannen voor Scheldebalkon

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente en woningcorporatie Stadlander hebben een akkoord bereikt voor de herontwikkeling van het Scheldebalkon in de wijk Fort-Zeekant. De komende jaren investeren zij fors in het gebied tussen de Casper Fagellaan, Jacob Catslaan, Paulus Buyslaan en de IJssellaan.

In 2001 is er een plan gemaakt voor de herstructurering van de wijk. Met de herontwikkeling van het Scheldebalkon wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het toekomstverhaal van Fort-Zeekant. In het gebied wordt een gevarieerde wijk ontwikkeld. Met energiezuinige en voornamelijk levensloopbestendige woningen zonder gasaansluiting.

Nieuwbouwwoningen

In de omgeving van de Scheldeflat en de IJssellaan komen nieuwe appartementencomplexen met vier tot zeven bouwlagen. Aan de IJssellaan komen nog enkele woningen. Het lager gelegen gedeelte in de omgeving van de Paulus Buyslaan en Van Slingelandtlaan bestaat uit meerdere woonbuurten met woningen van maximaal drie verdiepingen. De Schimmelpennincklaan krijgt een groene uitstraling en wordt autovrij. Zo ontstaat een klein en kindvriendelijk buurtpark. De bestaande flat aan de Van Bleiswijkstraat wordt gerenoveerd. Stadlander start in juli met de renovatiewerkzaamheden. De appartementen aan de Jacob Gillesstraat maken plaats voor woningen. In totaal sloopt Stadlander in het gebied 330 verouderde woningen en maakt ruimte voor zo’n 250 nieuwbouwwoningen. Alle woningen zullen volgens het principe Nul-op-de-Meter worden gebouwd. Waar mogelijk worden zij ook levensloopbestendig uitgevoerd.

Park Belvedère

Centraal in de wijk komt het Park Belvedère.  De bestaande groenstrook aan de Casper Fagellaan wordt daarvoor doorgetrokken tot aan de Scheldelaan. Samen met wijkbewoners zal invulling worden gegeven aan deze groene ontmoetingsplaats.

Verkeer

Ook de verkeersstructuur gaat op de schop. Met het doortrekken van de Borgvlietsedreef tot aan de Markiezaatsweg en een goede verbinding tussen de Augustalaan en de Scheldelaan verbetert de bereikbaarheid van de wijk. De Casper Fagellaan wordt autovrij, maar blijft een belangrijke route voor wandelaars en fietsers. Ter hoogte van het park zal de Van der Heimstraat worden opgeheven.

Gemeenteraad

Om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, moeten nog enkele stappen genomen worden. Het plan wordt naar verwachting in oktober voorgelegd aan de gemeenteraad. Medio 2019 kan gestart worden met de gebiedsontwikkeling.