Bergen op Zoom

Gemeente en STERCK willen nieuw ondernemersfonds

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Ondernemersvereniging STERCK en wethouder Patrick van der Velden willen een nieuw ondernemersfonds voor de binnenstad bewerkstelligen voor de periode 2016-2020.

In goede samenwerking tussen ondernemersvereniging STERCK en de gemeente is een nieuw ondernemersfonds voor de periode 2016-2020 uitgewerkt. Deze week hebben alle ondernemers in de binnenstad een brief en flyer in de bus gekregen met uitleg over het nieuwe ondernemersfonds. Volgende week wordt onder de ondernemers een draagvlakmeting gehouden voor het instellen van dat fonds.

Daarvoor ontvangen zij in de week van 22 februari een stemformulier waarmee zij hun stem uit kunnen brengen. De telling van de antwoorden van de ondernemers wordt op vrijdag 4 maart door notaris De Lepper verricht en meteen daarna door ondernemersvereniging STERCK bekendgemaakt.

Ondernemersvereniging STERCK is afhankelijk van ondernemers die zich bij haar aansluiten én vervolgens meebetalen aan de activiteiten. Daarvoor is het instrument ‘BIZ’ (Bedrijven Investerings Zone) beschikbaar.

BIZ is een wettelijk instrument dat op verzoek van een ondernemersvereniging door de gemeente kan worden ingesteld. Zo kan de gemeente bedrijven een belasting op leggen, die vervolgens als subsidie aan de ondernemersvereniging wordt uitgekeerd.

Bij voldoende draagvlak wordt de BIZ met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 ingesteld voor een periode van 5 jaar. De BIZ bijdrage per ondernemer is een vast bedrag per jaar en deze heffing wordt door de Belastingsamenwerking West-Brabant geïnd.