Hoogerheide

Gemeente en verhuurders gaan wanbetalers eerder helpen. ‘We zijn huisvester, geen ontruimingsbedrijf’

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Woningstichting Woensdrecht, Woningcorporatie Stadlander en de gemeente Woensdrecht sloten maandag het convenant ‘Vroegsignalering schulden Woensdrecht’. Hierin staan afspraken om mensen met een huurachterstand actief te kunnen benaderen. Want uit de ervaring blijkt dat tijdig hulp bieden grotere problemen voorkomt.

Het convenant sluit goed aan op het Woensdrechtse armoedepact dat een jaar of vijf geleden werd getekend door gemeente, woningstichtingen en meer dan 60 andere partijen. Nu ligt er een landelijk convenant op basis van de Wet gemeentelijke schulphulpverlening. Het voeren van een preventieve aanpak in het vroeg signaleren van schulden is sinds 1 januari 2021 een wettelijke taak van de gemeenten. Samenwerking wordt hiermee de norm.

Huisuitzettingen

In de praktijk lopen betaalachterstanden vaak op tot grote schulden. In het ergste geval kan dit zelfs lijden tot een huisuitzetting. “Het niet betalen van de huur staat meestal niet op zichzelf. Er speelt vaak meer dan alleen financiële problemen. Door te luisteren en mensen hulp aan te bieden, wordt erger voorkomen. Vorig jaar hebben we met deze aanpak samen 14 huisuitzettingen weten te voorkomen en families kunnen helpen om hun problemen aan te pakken”, zegt Wethouder Lars van der Beek.

Achterstanden

Een groot deel van het inkomen van huishoudens gaat naar vaste woonlasten zoals huur of hypotheek, zorgverzekering, energie en water. Ontstaan er eenmaal achterstanden, dan stapelen de problemen en de kosten voor hulp zich vaak op. Zo kunnen de maatschappelijke kosten die voortkomen uit een huisuitzetting oplopen tot €100.000,-. Sinds begin dit jaar regelt de nieuwe wet de samenwerkingsafspraken. Voor Woensdrecht maakt dit de samenwerking met nog meer en nieuwe partners makkelijker.

Huisvesters

Bij de ondertekening in het gemeentehuis in Hoogerheide waren Con Mol en Marc van der Steen aanwezig. Deze bestuurders van respectievelijk Woningstichting Woensdrecht en Stadlander zijn blij dat het convenant is er. “De samenwerking in deze vorm was er al wel maar met het convenant kunnen we sneller problemen signaleren en hulp bieden aan huurders”, zegt Mol. Beiden benadrukken zij dat een huisuitzetting het laatste is wat zij willen. “We zijn een huisvester en geen ontruimingsbedrijf”, stelt Van der Steen.

Startpunt Grip op geld

Mensen die hulp nodig hebben bij hun financiën, kunnen tegenwoordig terecht bij het Startpunt Grip op Geld van BWI Woensdrecht: 0164 672 049 of mail [email protected].