Bergen op Zoom

‘Gemeente moet goede voorbeeld geven bij opvang Afghaanse vluchtelingen’

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De gemeente Bergen op Zoom moet het goede voorbeeld geven met de opvang van Afghaanse oorlogsvluchtelingen, schrijft raadslid Joey van Aken vrijdag aan het Bergse college van B&W. Hij wil dat het college met het COA en de Rijksoverheid bespreekt op welke manier Bergen op Zoom een bijdrage kan leveren in de opvangen. Ook in de Roosendaalse raad zijn inmiddels vragen gesteld over de opvangcapaciteit.

Ook zou het college van Bergen op Zoom andere gemeentebesturen moeten aansporen hetzelfde te doen, aldus het PvdA-raadslid. De brief volgt na een oproep van minister Ollongren, eerder deze week, aan de lokale overheden om plaats te bieden aan de vluchtelingen.

Noodopvang kazerners

“Het kabinet heeft onlangs bekend gemaakt dat meerdere militaire kazernes, in onder andere Zoutkamp en Zeist, op korte termijn worden ingericht als noodopvang voor Afghaanse vluchtelingen”, aldus Van Aken. Volgens hem is het echter onzeker hoeveel van hen gebruik zullen maken van de tijdelijke noodopvang. “Duidelijk is al wel, dat deze Afghaanse vluchtelingen vanwege de geldende coronamaatregelen bij aankomst tien dagen in quarantaine moeten. Wat er na 10 dagen qua doorstroming gebeurt is nog onduidelijk, maar de mensen die aankomen kunnen in ieder geval een beroep doen op een versnelde asielaanvraag.”

Roosendaal

Ook in andere gemeenten zijn inmiddels raadsvragen gesteld. In Roosendaal is een brief van de gezamenlijke raadsfracties uitgegaan naar het college, met de vraag hoe deze omgaat met het verzoek van Ollongren om extra opvangplaatsen ter beschikking te stellen.