Bergen op Zoom

Gemeente op zoek naar andere locatie voor Bospoort

Er moet een alternatieve locatie gezocht worden voor de Bospoort © Kunstenaarscollectief Krot&Co

Redactie Redactie

De Bospoort is een aansprekend beeld wat sinds 1997 in de Korte Bosstraat verblijft. Het kunstwerk bestond eerst uit hout en karton. Sinds 2010 bestaat het “tijdelijk” kunstwerk uit een metalen boog met ‘het loof’, gemonteerd op vier stalen dragers. Het verwijst naar één van de oude stadspoorten van de vesting Bergen op Zoom.

 

 

 

De Bospoort moet echter verplaats worden. De juridische strijd rondom de jaarlijkse plaatsing van de Bospoort loopt al 2 jaar. De gemeente gaat op zoek naar een andere locatie voor de Bospoort. De afgelopen periode hebben gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente, ontwerper Peter Pel van kunstenaarscollectief Krot&Co en de bezwaarmakers. Door alle partijen is de conclusie getrokken: plaatsing van de Bospoort in de Korte Bosstraat zou ieder jaar opnieuw leiden tot discussie en frustratie bij de betrokken partijen.

Alternatieve locatie

Het college doet nu onderzoek naar de haalbaarheid van verplaatsing van de Bospoort naar een alternatieve locatie. “We hebben de Bospoort ooit op maat gemaakt voor de entree van de Korte Bosstraat en hij heeft daar een aantal jaren ook heel mooi gestaan”, laat Peter Pel namens kunstenaarscollectief Krot&Co weten. Zij willen de gemeente graag helpen bij het vinden van een alternatieve plek waar de poort optimaal tot zijn recht kan komen.