Bergen op Zoom

Gemeente peilt inwoners over opvang vluchtelingen

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Bergen op Zoom houdt volgende week een digitale steekproef onder inwoners over de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders. Het is een van de stappen die de gemeente doorloopt om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming over de opvang van vluchtelingen.

Onlangs riep commissaris van de Koning Van de Donk de regio’s in Noord-Brabant op tot het realiseren van extra noodopvang. Bergen op Zoom overlegt met de gemeenten in de aangewezen subregio Brabantse Wal (Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en Rucphen) hoe hiermee om te gaan.

Om tot een goede besluitvorming te komen heeft het gemeentebestuur in maart informatie en advies ingewonnen, bij zowel landelijke experts als lokale maatschappelijke organisaties. Op basis van deze informatie leggen college en gemeenteraad inwoners nu twee scenario’s voor in een digitale peiling. Het gaat dan om het huisvesten van meer statushouders dan wettelijk is verplicht en de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen.

De peiling wordt uitgezet door middel van een steekproef uit de Gemeentelijke Basis Administratie en via het Burgerpanel. In de loop van volgende week ontvangen 2500 personen een brief met een link en een unieke inlogcode om online een vragenlijst in te kunnen vullen. De gegevens van de enquête worden anoniem verwerkt en gebruikt om een indruk te krijgen hoe de inwoners van de gemeente staan tegenover de opvang van vluchtelingen.

Op basis van de uitwerking van de scenario’s en de uitkomsten van de peiling van inwoners neemt de gemeenteraad in juni een besluit over de bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom aan de opvang van vluchtelingen.