Roosendaal

Gemeente Roosendaal: beschermd dorps- of stadsgezicht niet per se nodig

De Markt in Wouw in de zomer

Eén van de dorpsgezichten die kans maken op bescherming: de Markt in Wouw

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal is voorlopig niet van plan beeldbepalende gebieden aan te wijzen als beschermd dorps- of stadsgezicht. Volgens de gemeente zijn belangrijke panden en monumenten al genoeg beschermd door ze te laten vallen onder ‘Waardecultuurhistorie’. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de VLP.

Het is de VLP opgevallen dat er in de gemeente Roosendaal nergens een beschermd dorps- of stadsgezicht is. Toch zouden er aardig wat plekken zijn die daar voor in aanmerking komen, vindt de partij. Maar volgens de gemeente Roosendaal gaat dat niet zo makkelijk. “Dat vergt een nauwkeurige studie, beschrijving en onderbouwing om deze status op een bepaald gebied te leggen. Vervolgens dient na aanwijzing van een gebied een gedetailleerd bestemmingsplan te worden opgesteld teneinde de bescherming juridisch te borgen,” antwoordt de gemeente op vragen van de VLP.

‘Waardecultuurhistorie’ is al dubbele bescherming

De gemeente denkt ook dat belangrijke panden en monumenten al genoeg beschermd zijn. Want die krijgen de status ‘Waardecultuurhistorie’ en dat is een dubbele bescherming. Hierdoor zouden ook rondom zo’n pand strengere regels gelden. “Hoewel deze bescherming niet in alle opzichten zover reikt als die van een beschermd stads- en dorpsgezicht, worden met een dergelijke bestemming wel degelijk cultuurhistorische en monumentale aspecten bewaakt en meegewogen,” schrijven burgemeester en wethouders.

Dat wil niet zeggen dat er nooit een beschermd dorps- of stadsgezicht komt in de gemeente Roosendaal. Burgemeester en wethouders hebben meerdere gebieden in gedachten. Zoals het historisch lint van Roosendaal en dan vooral de Markt met de Raadhuisstraat en Molenstraat. Of het marktplein van Wouw met de Roosendaalsestraat en Bergsestraat. En ook de kern van Wouwse Plantage, het parochiecentrum Burgerhout en delen van de wederopbouwwijk Kalsdonk in Roosendaal. En het kunnen er nog meer worden. “Het is zeker niet uitgesloten dat voor diverse gebieden gebiedsbescherming wordt nagestreefd,” oppert de gemeente voorzichtig.

Beter wachten tot nieuwe wet op 1 januari

Volgend jaar gaat er een nieuwe wet in werking waar ook de bescherming van dorps- en stadsgezichten in geregeld wordt, de Omgevingswet. De gemeente Roosendaal wijst er op dat het onhaalbaar is om nog vóór de wetsverandering nieuwe gebieden aan te wijzen als beschermd dorps- of stadsgezicht.

“De tijd is daarvoor gewoon te kort,” schrijven burgemeester en wethouders. “Het aanwijzen vereist immers nogal wat voorbereidingstijd, temeer ook omdat er bezwaarmogelijkheden zijn en de afhandeling daarvan de nodige tijd vergt.” Het is volgens de gemeente dus slimmer om pas bescherming aan te gaan vragen als de nieuwe Omgevingswet geldt, vanaf 1 januari 2022.