Roosendaal

Gemeente Roosendaal komt innovatief MKB financieel tegemoet

Paul Joachems Paul Joachems

Ondernemers binnen de gemeente Roosendaal kunnen vouchers aanvragen voor de inkoop van extra kennis gericht op het innoveren of vernieuwen van een product, proces of dienst. Dit geeft bedrijven een boost in hun ontwikkeling en het stimuleert de interactie tussen studenten en bedrijven. Dat stelt wethouder Cees Lok in een brief aan de gemeenteraad.

Door: Kitty Joachems

In de motie van september vorig jaar gaf de raad het college hier opdracht toe. In samenwerking met partijen als de Associate Degrees Academie, StarttoGrow, Rewin, Rijksdienst voor Ondernemen, Kamer van Koophandel, Regio West-Brabant, provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij is een aanbod samengesteld.

Kennis en ondersteuning

Roosendaalse start-ups, scale-ups en gevestigde MKB’ers hebben specifieke kennis- of ondersteuningsvragen die zij zelf niet kunnen beantwoorden. Via de kennis-, groei-, en innovatievoucher van de gemeente kunnen Roosendaalse bedrijven kennis en ondersteuning inkopen bij erkende organisaties.

Behouden van talent

Het aanbod biedt ook uitkomst voor bedrijven die niet de tijd of de middelen hebben om hun bedrijfsprocessen of toekomstplannen te evalueren of om te verkennen waar voor hun bedrijf de kansen liggen om te innoveren. Een andere belangrijke motivatie voor deze vouchers is het behouden van talent voor de lokale arbeidsmarkt.

Voorwaarden

Kennis-, groei- en innovatievouchers worden verstrekt als wordt voldaan aan de voorwaarden, de voucher wordt ingezet voor één van de geselecteerde programma’s en zolang er middelen beschikbaar zijn.

Praktische informatie

Meer informatie over de regeling is te vinden op www.roosendaal.nl/vouchers. Hier kunnen ook de aanvragen worden ingediend.