Roosendaal

Gemeente Roosendaal: Veilig Honk is niet meer van deze tijd, geen animo bij inwoners

Foto: Pixabay

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal vindt het niet nodig om mee te gaan doen met Veilig Honk. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de Roosendaalse Lijst. Bij Veilig Honk bieden gescreende vrijwilligers een veilige plek waar scholieren kunnen aankloppen als ze onderweg problemen hebben. Bijvoorbeeld als ze een lekke band hebben, of worden gepest. Maar volgens de gemeente is daar tegenwoordig weinig behoefte meer aan.

De laatste keer dat de gemeente Roosendaal een verzoek kreeg over Veilig Honk was in 2016. “Het concept lijkt daarmee niet (meer) passend bij de huidige tijdgeest,” schrijven burgemeester en wethouders. Veilig Honk was een idee van de gemeente Halderberge, waar veel leerlingen vanuit het buitengebied naar school fietsten. Maar volgens Roosendaal is ook in Halderberge en andere buurgemeenten de animo tegenwoordig zeer laag.

Mobiele telefoon maakt Veilig Honk minder nodig

Een belangrijke reden dat Veilig Honk minder hard nodig is dan vroeger, is de opkomst van de mobiele telefoon. “De mogelijkheden voor contact en communicatie onder jongeren zijn zo toegenomen, dat de noodzaak voor deze aanpak inmiddels niet meer in voldoende mate lijkt te bestaan,” aldus de gemeente Roosendaal.

De Roosendaalse Lijst wilde het project Veilig Honk ook doortrekken naar volwassenen. Bijvoorbeeld veilige plekken voor mensen die zich op straat geïntimideerd of onveilig voelen. Zo’n Veilig Honk zou dan kunnen zitten op publieke plekken, zoals cafés, restaurants, bibliotheken en winkels. Maar dat vindt de gemeente niet passen bij het project Veilig Honk, omdat dat alleen voor schoolgaande jeugd bedoeld is.

Lees ook: Roosendaalse Lijst pleit voor veilig honk: ‘Goede manier voor kortdurende hulp’