Roosendaal

Gemeente Roosendaal vraagt hulp inwoners bij bestrijding onkruid

Foto: © VLP Roosendaal

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal heeft de hulp nodig van haar inwoners om het onkruid binnen de perken te houden. Dat antwoordt wethouder Inge Raaijmakers op vragen van de VLP. De wethouder vraagt of de VLP hierover wil gaan praten met inwoners. “Onkruidperikelen dienen we met z’n allen aan te pakken.”

Door: Bianca van Vugt

Begin deze maand stuurde de VLP een serie foto’s naar de gemeente Roosendaal. Op de foto’s stonden flinke bossen onkruid op verschillende plekken in de gemeente Roosendaal. De VLP wilde weten wat Roosendaal gaat doen om het onkruid hanteerbaar te houden.

“Inzet van bewoners nodig”

Wethouder Inge Raaijmakers kaatst de bal terug en vraagt de VLP zelf in actie te komen. “We willen een beroep op jullie doen, om met bewoners de dialoog aan te gaan met betrekking tot onkruid. Onkruid is niet een probleem voor de gemeente Roosendaal, maar voor geheel Nederland,” antwoordt ze op de vragen van de VLP. “We hebben hiermee te dealen. Wij als gemeente kunnen het niet alleen en hebben de inzet van bewoners nodig.”

Bewoners zijn verantwoordelijk voor de eerste 10 centimeter rond hun perceel. Want daar kan de gemeente geen onkruid weghalen. “Hiervoor is gekozen, omdat we geen schade aan derden willen veroorzaken (beschadigde schutting/stenen, conifeer die vlam vat).” legt Raaijmakers uit. “De meeste bewoners van Roosendaal houden zich hieraan. Een aantal bewoners niet. Als kleine onkruidhaarden blijven staan, ontstaat er weer snel meer onkruid.”

VLP geeft gemeente een onvoldoende

VLP-raadslid Eric de Regt vindt het te makkelijk om te zeggen dat inwoners ook zelf verantwoordelijk zijn. “Dat kan dan wel zo zijn, maar niet iedereen is in staat dit te doen en bovendien krijg je dan ook veel willekeur,” reageert hij op de antwoorden van de wethouder. “Primair is het een taak van de gemeente en daar scoren ze momenteel een onvoldoende, hetgeen ook blijkt uit de bewonersenquete. Het is nog nooit zo slecht gesteld met de onkruidbestrijding.”

Het onkruidprobleem is ontstaan toen er een verbod kwam op het spuiten met gif. Onkruid is hierdoor niet meer te voorkomen, je kunt het pas weghalen als het er al is. “Het nadeel van de maanden mei tot en met september is de temperatuur en hoeveelheid neerslag. Onkruid dat verwijderd is, kan in die periode binnen een week weer 20 – 40 cm hoog worden,” legt de wethouder uit.

Weinig gebruikte trottoirs gaan verdwijnen

Door de snelle onkruidgroei merk je meteen op welke plekken veel mensen lopen en waar er juist weinig voetgangers zijn. Dat biedt ook mogelijkheden, want nu weet de gemeente waar ze de openbare ruimte kan aanpassen. “Trottoirs waar veel onkruid staat, worden niet, of nauwelijks gebruikt en geven de indicatie dat we op die plek grijs voor groen zouden kunnen gaan ombouwen. In de toekomst zullen daardoor die trottoirs verdwijnen,” schrijft Raaijmakers.

Een ander probleem is de drukte in de parkeervakken. Op plekken waar auto’s geparkeerd staan, kan de onkruidbestrijder het werk niet doen. En ook de natuurstenen paden en straten in de dorpen zijn een paradijs voor onkruid, want in de brede voegen kunnen de planten prima groeien. “De bloemrijke bermen voor de bijen, een must voor de dieren, maar het zaad wat de bermen produceert, komt weer tussen de bestrating en gaat daar groeien,” beschrijft de wethouder haar dilemma.

Straten ‘grijs’ houden kan niet meer

Alles bij elkaar opgeteld, is het voor de gemeente niet te doen om de stad en dorpen onkruidvrij te houden, zegt Raaijkmakers. “Door de veranderde wetgeving met betrekking tot bestrijdingsmiddelen, het bijenconvenant en dergelijke kan een gemeente het simpelweg niet ‘grijs’ houden.” Ze benadrukt dan ook dat de hulp van inwoners nodig is. “Vergeet niet dat onze contractpartners, wijkteams en vrijwilligers iedere dag paraat staan om de wijken netjes te houden. Flexibele inhuur is altijd mogelijk, maar de “onkruidperikelen” dienen we met z’n allen aan te pakken.”

 Lees ook: Roosendaalse VLP trekt aan de bel over toestand openbare ruimte