Steenbergen

Gemeente Steenbergen wil meer biodiversiteit op erven

Herbert Kats Herbert Kats

Erven in het Steenbergse buitengebied krijgen extra bescherming. De gemeente wil meer biodiversiteit omdat ze belangrijk zijn voor diersoorten als zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Deze diertjes vinden er voedsel en beschutting. Maar hun leefgebied is de aflopen jaren steeds kaler geworden.

Daardoor gaan de zogeheten erfbewonende soorten hard in aantal achteruit, terwijl ze heel belangrijk zijn als natuurlijke bestrijders van ongedierte. Brabants Landschap startte daarom het verbeteringsproject Erven Plus, waarbij Steenbergen nu als 23ste gemeente aanhaakt.

Afhankelijk

Wethouder Maurice Remery is helder over de beweegredenen: “Door bij te dragen aan het project zorgt onze gemeente voor een mooier en leefbaarder platteland. Veel diersoorten zijn namelijk afhankelijk van erven en het aangrenzende boerenland. Daar vinden ze voedsel en nestplaatsen. Boerenerven zijn de afgelopen tientallen jaren steeds ‘netter’ geworden en meer verhard voor machines en gebouwen of gewoonweg voor minder onderhoud. Daardoor zijn deze plekken nu minder geschikt voor veel belangrijke diersoorten.”

Hoe doen inwoners mee?

Inwoners die geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden via Brabants Landschap. Volgende stap na aanmelding is het beoordelen of het erf in aanmerking komt. Is dat het geval wordt contact met de inwoner opgenomen voor een ‘erfscan’. Die moet uitmonden in voor een ‘erfplan’, dat dan weer aan de aanmelder wordt voorgelegd. Gaat die akkoord, dan worden deze maatregelen (gratis) geleverd.

Met ErvenPlus zijn al op ruim scans op erven uitgevoerd. Bijna 150.000 stuks bosplantsoen, fruitbomen en andere bomen werden aangeplant. In totaal werden ruim 10.000 nestkasten in allerlei vormen, muizenruiters en steenuilvriendelijke drinkbakken geleverd.

Meer info op de website van de gemeente Steenbergen. Aanmelden kan bij Brabants Landschap.