Bergen op Zoom

Gemeente treedt niet op tegen overlast zwerfscooters: ‘Er zijn geen regels voor’

Elektrische deelscooters, die ook in Bergen op Zoom worden verhuurd. (© GO Sharing)

Han Verbeem Han Verbeem

Inwoners van Bergen op Zoom hoeven voorlopig niet te rekenen op een aanpak van de overlast van zwerfscooters. Wethouder Hans Peter Verroen zegt geen mogelijkheid te hebben om te handhaven – daarvoor moet volgens hem eerst de APV-verordening worden gewijzigd. Dat antwoordt de lokale bewindsman op vragen van raadslid Maikel de Bekker van fractie BvB. De wethouder legt de verantwoordelijkheid neer bij de verhuurder van de scooters, die volgens hem verantwoordelijk zou zijn voor het oplossen van de problemen.

Sinds enige tijd is in Bergen op Zoom een bedrijf actief dat deelscooters en -fietsers verhuurt. Sindsdien liggen her en der in de stad scooters. Dat zou volgens De Bekker leiden tot “buitenproportionele overlast” en daarom heeft hij het Bergse college gevraagd in te grijpen. Maar dat blijkt niet zo eenvoudig, antwoordt wethouder Verroen. Voor de verhuur van deelscooters is namelijk geen vergunning nodig. Wel heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met de verhuurder afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt de overlast te beperken. “Alle klachten en meldingen gaan rechtstreeks naar de verhuurder. Die moet ze afhandelen en oplossen”, aldus Verroen.

APV

Verroen laat nu onderzoeken hoe de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) aangepast kan worden. Daarvoor zal een voorstel naar de gemeenteraad gaan die uiteindelijk beslist over de wijziging. De APV bevat regels die bepalen wat wel en wat niet is toegestaan in de openbare ruimte. Als inwoners of bedrijven de regels overtreden, heeft de gemeente de mogelijkheid in te grijpen en boetes uit te delen.