Hoogerheide

Gemeente Woensdrecht en Brede Welzijnsinstelling pakken eenzaamheid aan

Lars van der Beek (wethouder gemeente Woensdrecht) en Lenny Winkel (BWI) ondertekenen actieplan Eén tegen eenzaamheid

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Woensdrecht gaat zich langere tijd inzetten om eenzaamheid te bestrijden. Ze werkt daarvoor samen met maatschappelijke organisaties, zoals de BWI, de Brede Welzijnsinstelling. Maar liefst 43 procent van de inwoners van de gemeente Woensdrecht van 19 jaar en ouder voelt zich eenzaam. Bij 65-plussers is dat zelfs 49 procent.

Door: Bianca van Vugt

Wethouder Lars van der Beek van de gemeente Woensdrecht heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een actieprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het actieprogramma heet Eén tegen eenzaamheid en het moet er voor zorgen dat minder mensen zich eenzaam gaan voelen. Want de cijfers lopen op, niet alleen landelijk, maar ook in onze regio.

Bijna de helft van de mensen is eenzaam

In de gemeente Woensdrecht voelt maar liefst 43 procent van de volwassenen zich eenzaam. Bij de 65-plussers is dat zelfs 49 procent. Dat ligt dicht bij de landelijke cijfers. Landelijk is 44 procent van de volwassenen eenzaam en dat loopt op tot 55 procent bij de 75-plussers. Dat baart de gemeente zorgen. “Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek,” aldus de gemeente Woensdrecht.

Van der Beek wil er de komende jaren meer aandacht voor hebben. “Het gaat mij echt aan het hart dat mensen zich anno nu eenzaam voelen. En dan hebben we het echt niet alleen over oudere mensen. Het is een breed probleem, waar de coronacrisis geen goed aan doet,” legt de wethouder uit. De ondertekening van Eén tegen eenzaamheid is symbolisch. Want Woensdrecht is al langer bezig met de aanpak van eenzaamheid.

Vijf kernpunten in het actieplan

“Er gebeurt al veel in Woensdrecht om eenzaamheid tegen te gaan samen met partners zoals Brede Welzijnsinstelling (BWI) en initiatieven vanuit maatschappelijke organisaties en ondernemers,” vertelt Van der Beek. “We willen onze aanpak tegen eenzaamheid verder versterken en nodigen diverse partijen en inwoners graag uit om hierin mee te denken.”

De handtekening is vooral een bevestiging van de dingen waarop de gemeente wil letten. Er zijn vijf kernpunten in het actieprogramma:

  • laten zien dat je betrokken bent
  • een sterk netwerk creëren
  • eenzamen zelf betrekken bij oplossingen
  • een aanpak bedenken die lang meegaat
  • de resultaten van de acties blijven controleren

Iedereen kan meehelpen

De gemeente roept iedereen op mee te doen aan Eén tegen eenzaamheid. “Eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen met elkaar. Kijk naar elkaar om. Juist nu. Afstand houden staat contact niet in de weg,” benadrukt Van der Beek. “Ik sluit me wat dat betreft aan bij de uitspraak die minister Hugo de Jonge deed bij de lancering van de campagne dat niemand dé eenzaamheid alleen kan oplossen maar dat we wel allemaal íemands eenzaamheid kunnen doorbreken.”

Als je eenzaam bent of iets wilt doen voor eenzame mensen, dan kun je contact opnemen met de Brede Welzijnsinstelling. De BWI is telefonisch bereikbaar op 0164-67.20.49 en per mail via [email protected]. Ook met ideeën voor oplossingen ben je daar van harte welkom. Op de landelijke website www.eentegeneenzaamheid.nl vind je meer informatie over acties in andere regio’s en kun je lezen wat je kunt doen tegen eenzaamheid.