Hoogerheide

Gemeente Woensdrecht evalueert subsidiebeleid

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Woensdrecht gaat het subsidiebeleid evalueren. Woensdrecht werkt nu ruim 3 jaar met dit beleid en wil het onderzoeken op effectiviteit, werkbaarheid, doelgerichtheid en helderheid.

Het subsidiebeleid is er om verenigingen en stichtingen te ondersteunen die een maatschappelijk doel hebben. De gemeente heeft een budgetsubsidie voor activiteiten die gekoppeld zijn aan de beleidsdoelen van de gemeente, een waarderingssubsidie voor activiteiten van maatschappelijk belang en een eenmalige subsidie voor bijvoorbeeld jubilerende verenigingen.

Enquête

Alle verenigingen en stichtingen die een subsidie krijgen worden gevraagd mee te werken aan een enquête. De gemeente wil weten wat ze goed doen, wat er beter kan en hoe dat geregeld moet worden. De enquête kan tot 23 oktober worden ingevuld. Subsidierelaties die de enquête niet hebben ontvangen kunnen deze invullen op www.woensdrecht.nl/vragenlijst.

De resultaten van de enquête worden begin volgend jaar verwacht. Op basis van die resultaten wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om eventuele wijzigingen door te voeren. Het nieuwe subsidiebeleid moet ingaan vanaf 2021.