Hoogerheide

Gemeente Woensdrecht gaat fors investeren in wegen en verlichting

Foto ter illustratie © Shutterstock

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Woensdrecht gaat de komende jaren flink investeren in de wegen en verlichting. Uit de laatste weginspectie blijkt dat het overgrote deel van de wegen in de gemeente boven het vastgestelde minimale onderhoudsniveau zit. Maar 13% van de wegen haalt dit niveau niet.

Om het onderhoud van de wegen naar een hoger plan te tillen, gaat de gemeente Woensdrecht werken met een zogenaamd onderhoudssysteem. Dit systeem is ingedeeld in drie niveaus, te weten A, B en C.

De wegen die nog niet voldoen aan het minimale onderhoudsniveau liggen voornamelijk in het buitengebied. Het is de bedoeling dat deze wegen minimaal niveau C zijn. Alle wegen in de woongebieden moeten binnen vijf jaar van niveau C naar B en de centrumgebieden moeten zodanig onderhouden worden dat ze naar niveau A gaan en daar blijven.

Openbare verlichting

Ook de openbare verlichting krijgt een flinke kwaliteitsimpuls. De gemeente gaat alle lichtmasten controleren en waar nodig vervangen. De komende jaren worden 1575 masten vervangen en zo’n 2271 armaturen. Dat lijkt een groot aantal, maar dit komt mede door de leeftijd van de lichtmasten. Sommige masten zijn geplaatst in de periode 1978-1982 toen er fors werd gebouwd in de gemeente.

Geld

Wethouder Jeffrey van Agtmaal trekt behoorlijk wat geld uit om de kwaliteit van de openbare wegen en verlichting te verhogen. De komende collegeperiode wordt er jaarlijks €730.000 uitgegeven aan het onderhoud van wegen en €280.000 aan openbare verlichting. “Dit is dan nog exclusief projecten, zoals de Scheldeweg Noord en de nieuwe wijk in de Verlengde Duinstraat in Hoogerheide en de werkzaamheden in Calfven”, aldus Van Agtmaal.