Hoogerheide

Gemeente Woensdrecht gaat voor verbetering mobiel verkeer

Er wordt door de gemeente en Monet hard gewerkt aan verbeteringen in het mobiele verkeer © ZuidWest Update

Redactie Redactie

Binnen de gemeente Woensdrecht zijn verschillende plekken waar een slechte verbinding is van het mobiel verkeer. Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad van Woensdrecht, is onderzoek gedaan hoe dit verbeterd kan worden. Zowel op de korte als op de lange termijn.

 

In de grensdorpen is de invloed van antennes vanuit België zeer sterk. Wethouder van Agtmaal wil dat hier iets aan veranderd: “Dekkende en snelle mobiele infrastructuur is in eerste instantie belangrijk voor onze inwoners. In het dagelijks gebruik, maar ook in situaties waarin het van belang is dat er veel mobiel verkeer kan plaatsvinden (bijvoorbeeld bij grote evenementen of bereikbaarheid van hulpdiensten in het geval van een crisis)”. De oorzaak van het matige bereik is volgens bracheorganisatie Monet, de vereniging die namens de netwerkoperators KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2 de plaatsing van antennes afstemt met overheden, tweeledig: bosgebieden zijn lastig dekkend te krijgen, het radiosignaal wordt verstoord door het blad van de bomen. Ook zijn deze gebieden minder bevolkt dan stedelijk gebied, waardoor het niet vanzelfsprekend is om een extra opstelpunt te plaatsen.

Opstelpunten

Er zijn inmiddels ontwikkelingen van start gegaan. Eind april heeft de gemeente Woensdrecht een gesprek gevoerd met Monet over de situatie. Allereerst zal de gemeente dit onderwerp ook bespreken met woningbouwverenigingen, omdat mobiele operators in eerste instantie graag op hoge gebouwen antennes willen plaatsen en zij hierin een rol kunnen spelen. Monet gaf verder aan dat de bij hen aangesloten operators de volgende concrete plannen hebben: Uitbreiden van een bestaand opstelpunt met lage frequenties waarmee het bereik wordt vergroot, de bouw van twee opstelpunten op bestaande bebouwing en een opstelpunt wat nog een plek dient te krijgen. De zoektocht naar een geschikte locatie dient nog plaats te vinden.