Hoogerheide

Gemeente Woensdrecht introduceert Wielerplan

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Het college van burgemeester en wethouders heeft het “Concept Wielerplan Woensdrecht” vastgesteld. In dit concept worden de onderzoeksresultaten en verwerking hiervan in de vorm van beleid en acties beschreven. Tijdens een themaraad wordt het concept Wielerplan Woensdrecht besproken met de gemeenteraad. Hierna wordt het verwerkt tot een vast te stellen plan.

Het wielerplan vloeit voort uit de wens van de gemeenteraad en organisaties om een duidelijke visie en structuur voor Woensdrecht als wielergemeente te ontwikkelen. Het plan bevat een visie, acties en organisatiestructuur via een wielerplatform. “Samenwerking is belangrijk, want vooral de wielergemeenschap maakt Woensdrecht tot wielergemeente”, aldus wethouder Martin Groffen.

Woensdrecht is een wielergemeente en onderscheidt zich door de combinatie van de rijke wielerhistorie, het diverse wieleraanbod voor de recreatieve tot sportieve fietser en de wielergemeenschap. “Het fietsen zit in de genen van onze inwoners en organisaties. Zij hebben en zijn het wielerhart. Zij maken Woensdrecht tot wielergemeente, zij maken en dragen het merk “ aldus Martin Groffen.

Enkele acties uit het wielerplan zijn het verbeteren van de fietspaden, samenwerkende horeca, routes langs de wielerhistorie, fietsclinics en een regionaal wielercentrum.

Vanuit diverse organisaties uit de gemeente is de wens uitgesproken dat er meer structuur, samenwerking en regie op het wieleraanbod en de communicatie komt.

Het plan is opgesteld vanuit onderzoek via interviews met belangrijke organisaties in de gemeente en enquêtes onder inwoners en bezoekers. Uit dit onderzoek kwamen sterke punten en kansen naar voren. Deze worden nu verder uitgewerkt.

In september wordt  met de raad de nota besproken.