Hoogerheide

Gemeente Woensdrecht stelt nieuw leerplan op

Redactie Redactie

De gemeente Woensdrecht heeft samen met verschillende onderwijsinstellingen een onderwijsplan opgezet. In dat plan worden de doelstellingen beschreven voor kinderopvanginstellingen, peuterspeelzalen, basisscholen, middelbare scholen en voor de gemeente Woensdrecht zelf. De Lokaal Educatieve Agenda (LEA), zoals het plan wordt genoemd, is opgesteld voor de periode 2015-2019. Aan de hand van LEA werken alle betrokkenen mee.

De Lokaal Educatieve Agenda bevat verschillende doelstellingen en bestaat uit verschillende thema’s. Zo is bijvoorbeeld één van de hoofddoelstellingen dat er wordt ingezet op taal en woordenschat en dat in één leerlijn door te trekken van de kinderopvang tot aan de middelbare school.

De verschillende thema’s die het plan bevat, gaan met name over de zorg in en rondom de school, het onderwijsachterstandsbeleid, samenwerking en huisvesting, doorlopende leerlijn en participatie en de ouderbetrokkenheid. Per thema zijn er een aantal opdrachten die door de scholen worden uitgevoerd. Die opdrachten dragen op hun beurt weer bij aan de participatie en ontwikkeling.

Wethouder Lars van Beek vertelt het volgende over de Lokaal Educatieve Agenda: “De gemeente Woensdrecht hecht veel waarde aan de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren. Een goede samenwerking met de partners van voorschoolse voorzieningen en het onderwijs zijn daarbij onmisbaar. Daar zijn immers ook jongeren te vinden voor ons beleid op het gebied van onderwijsachterstanden en jeugd. Dit werkt ook de andere kant op: ook het onderwijs en de voorschoolse voorzieningen hebben baat bij een onderwijsachterstanden- en jeudbeleid dat het eigen beleid versterkt”.