Bergen op Zoom

Gemeentelijk Cultuurbedrijf Bergen op Zoom gaat op de schop

Han Verbeem Han Verbeem

Het gemeentelijk Cultuurbedrijf in Bergen op Zoom wordt fors gereorganiseerd. Woensdagavond kreeg de gemeenteraad van Bergen op Zoom de plannen gepresenteerd: een fusie van theater De Maagd met poppodium Gebouw-T tot een nieuw op te zetten organisatie; voor museum Het Markiezenhof gaat de rem op de ontwikkeling van het Geheimenpaleis-concept met een versobering van de museale functie; het CKB wordt op afstand gezet en het Muziekschool-gebouw gaat in de verkoop. De plannen worden nu verder onderzocht en uitgewerkt in zogeheten businesscases.

Door: Han Verbeem

De ingrijpende plannen komen voort uit de bezuinigingsopgave die het college heeft: Bergen op Zoom dient deze bestuursperiode minimaal 15 miljoen structureel te bezuinigen om de financiën enigszins op orde te kunnen krijgen. Ook het Cultuurbedrijf ontkomt niet aan de bezuinigingen en moet het met 1,5 miljoen minder doen. Daarom heeft het college een drietal businesscases (BC’s) opgezet, die de komende periode verder uitgewerkt gaan worden – aldus cultuurwethouder Patrick van der Velden.

Voorzieningen handhaven

De BC’s zijn ingedeeld per onderdeel van het Cultuuurbedrijf. De kern is, dat de voorzieningen gehandhaafd blijven. Alleen de kosten voor de gemeente worden door verdere efficiency teruggedraaid waarbij de rem gaat op ambities en groeiplannen.

Zo gaat de rem op de herontwikkeling van het museumconcept. Momenteel ondergaat Het Markiezenhof een interne herinrichting, waarbij de zalen inzetten op het zogehete Geheimen-concept, waarbij de bezoeker interactief een ontdekkingsreis maakt langs de geheimen uit het verleden. Van een desinvestering zou geen sprake zijn, alleen is er geen ruimte voor een verdere doorontwikkeling. Ook dient in de BC onderzocht te worden hoe het museum verder kan versoberen, waarbij de bezoekfunctie het historische stadspaleis centraal staat.

De Maagd en Gebouw-T samen verder

Schouwburg De Maagd moet losgeweekt worden uit het Cultuurbedrijf en fuseren met Gebouw-T, waarvan het pand weliswaar gemeentelijk vastgoed is maar de organisatie is ondergebracht in een autonome stichting. Hiervoor wil het college een kosten-batenanalyse laten uitvoeren.

Pand Muziekschool in de verkoop

Bij het CKB zou het pand aan de Burgemeester Stulemeijerlaan, in Bergen op Zoom bekend als De Muziekschool, in de verkoop gaan. Het decentraliseren van de kunsteducatie, waaronder dans- en muzieklessen, is onderdeel van het BC, waarbij de samenwerkingsmogelijkheden met het onderwijs worden onderzocht. Doel is een kostendekkend aanbod met het fors snijden in de overhead.

De drie businesscases worden de komende maanden uitgewerkt en in het voorjaar van 2021 zal de Bergse gemeenteraad de knoop doorhakken over de reorganisatie van het Cultuurbedrijf