West-Brabant

Gemeentelijke belastingen fors omhoog, vooral de afvalstoffenheffing

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Bergen op Zoom is ook dit jaar de duurste stad in de regio om te wonen. De gemeentelijke belastingen stijgen naar gemiddeld 682 euro per inwoner. In Roosendaal stijgen de heffingen naar 546 euro en Woensdrecht klimt naar 514 euro. Daarmee volgen ze de landelijke trend: gemeenten gaan zo’n 4,4 procent meer belasting heffen dan ze voor de corona-uitbraak van plan waren. Dit blijkt uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Door: Bianca van Vugt

De gemeentelijke belastingen gaan dit jaar fors omhoog. Nederlandse gemeenten heffen 4,4 procent meer belasting dan ze voor de coronacrisis hadden begroot. Ook de steden in onze regio kiezen voor een verhoging van de belastingen. Bergen op Zoom blijft de duurste. Daar gaat de gemiddelde heffing van 654 naar 682 euro per inwoner. In Roosendaal betaalde je vorig jaar gemiddeld 527 euro per inwoner, dat wordt 546 euro. Woensdrecht blijft de goedkoopste, maar stijgt van 475 naar 514 euro gemiddeld per inwoner. Dit blijkt uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Grootste boosdoener: de afvalstoffenheffing

Niet alle gemeentelijke heffingen stijgen even veel. De grootste boosdoeners zijn de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Die stijgen met maar liefst 10 procent. Meteen gevolgd door de onroerendezaakbelasting die met 5,8 procent omhoog gaat. En de rioolheffing is goed voor 2,6 procent. Dit drietal vormt samen driekwart van alle gemeentelijke belastingen.

De stijging van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten is opvallend hoog. Het is zelfs de grootste stijging in 26 jaar. Het komt doordat gemeenten steeds meer kosten hebben voor het inzamelen en verwerken van afval. En tegelijkertijd worden de opbrengsten van afval zoals glas, plastic en papier, juist minder. De afvalstoffenheffing en reinigingsrechten mogen niet gebruikt worden voor andere dingen, dus het hele bedrag gaat op aan de verwerking van ons afval.

Begroting sluitend maken met onroerendezaakbelasting

Andere belastingen mogen wel gebruikt worden, zoals een gemeente zelf wil. Dat is één van de redenen waarom de onroerendezaakbelasting sterk stijgt. “Veel gemeenten geven aan dat een (extra) verhoging van de ozb één van de maatregelen is om de begroting sluitend te maken,” aldus het CBS.