West-Brabant

Gemeenten vragen landelijk verbod lachgas in brief aan kabinet

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

West-Brabantse en Zeeuwse gemeenten willen dat er een landelijke wet komt over het gebruik van lachgas. De burgemeesters van Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht hebben hierover samen een brief gestuurd aan de staatssecretaris voor Volksgezondheid.

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht hebben het kabinet gevraagd een landelijke wet te maken over lachgas. De burgemeesters hebben samen een brief geschreven aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. Ze maken zich zorgen over het recreatief gebruik van lachgas en de overlast.

Onveilig gevoel door overlast

Steeds meer gemeenten willen het gebruik van lachgas beperken. Lachgas wordt niet alleen gebruikt in de industrie, maar ook als partydrug. De overlast neemt daarom toe: gebruikers laten ballonnen achter en lege lachgascilinders. “Naast deze fysieke overlast heeft het gebruik van lachgas een negatieve invloed op het sociaal veiligheidsgevoel van onze inwoners,” aldus de gemeente Woensdrecht. Ook kan lachgas gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Lachgas als softdrug

Staatssecretaris Blokhuis is het met de burgemeesters eens. Begin december kondigde hij aan dat het kabinet een verbod wil op het recreatief gebruik van lachgas. Lachgas zou dan voortaan onder softdrugs vallen. Nu is het nog vrij verkrijgbaar, dan niet meer. Maar in de Tweede Kamer lijkt er geen meerderheid te zijn voor zo’n verbod.

Plaatselijk verbod bij evenementen

Burgemeesters kunnen nu weinig doen tegen het gebruik van lachgas als partydrug. Ze kunnen het nu niet verbieden, ook niet via een Algemene Plaatselijke Verordening. Ze kunnen alleen de evenementenvergunningen aanpassen. Daar gaat Woensdrecht in elk geval gebruik van maken. “Zo zullen wij in onze evenementenvergunning en meldingen voor evenementen een verbod van verkoop op lachgas gaan opnemen,” aldus burgemeester Steven Adriaansen.

Liever een landelijk verbod

Adriaansen en zijn collega’s uit Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen zien het liefst een landelijke regeling. “Als vertegenwoordigers van onze inwoners en onze verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid, benadrukken wij dat een landelijke wetgeving van belang is om de overlast van lachgas tegen te gaan,” zo schrijven ze aan Blokhuis. Voorlopig zijn hun mogelijkheden beperkt. “De landelijke ontwikkelingen op het gebied van een eventueel verbod wachten we verder af.”