Roosendaal

Gemeenteraad Roosendaal akkoord met begroting 2021

Paul Joachems Paul Joachems

Maandagavond heeft de gemeenteraad van Roosendaal unaniem ingestemd met de begroting voor 2021. Al eerder werd duidelijk dat Roosendaal zich geen zorgen hoeft te maken over de financiële positie volgend jaar. Waar nodig zijn er reserves en die zijn ook inzetbaar bij tegenvallers.

Door: Paul Joachems

De financiële cijfers werden eerder al gepresenteerd door het Roosendaals college, wethouder Toine Theunis: “De begroting is sluitend, dat betekent dat we de gestegen zorgkosten goed kunnen opvangen en dat er ook ruimte is, een bedrag van 1,5 miljoen, voor nieuwe dingen. Dit bedrag zal worden ingezet voor onder andere groenonderhoud, veiligheid en het beheer van openbare ruimten.”

Bestrijden gevolgen coronacrisis

Tijdens de vergadering werd er ook een motie aangenomen om reserves in te stellen voor de gevolgen van corona op de Roosendaalse samenleving. Toekomstige bijdragen die de gemeente Roosendaal ontvangt vanuit Europese Unie, Rijk en Provincie en andere uitkerende instanties worden gestort in deze bestemmingsreserve.

Digitale stemming met een app

Er werd maandagavond voor het eerst op een bijzondere manier gestemd, met een speciale app. Raadsgriffier Ron Dam zegt daarover: “Elk raadslid logt in met een unieke inlogcode en wachtwoord. De stemming is zichtbaar op de smartphone van elk gemeenteraadslid en er kan ‘voor’ of ‘tegen’ worden gestemd. De uitslag van iedere stemronde is direct zichtbaar. Deze manier van stemmen is mogelijk gemaakt door de tijdelijke wet ‘digitale beraadslaging’. In oktober is er ook al wel eens eerder digitaal en op afstand gestemd echter werd dit gedaan door het opsteken van de hand en op die wijze werd er toen ook geteld.”