Roosendaal

Gemoederen lopen hoog op bij bespreken aanpak Gastelseweg

De Poolse super aan de Gastelseweg blijft de gemoederen bezig houden.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Aan de Gastelseweg in Roosendaal, met name rondom de Poolse supermarkt, moeten de overlast en verkeersproblemen worden aangepakt. Na zeven jaar is de buurt het meer dan zat. Dinsdagavond presenteerde burgemeester Han van Midden het voorlopige plan dat is opgesteld om tot verbetering te komen. Niet iedereen was even enthousiast.

Naast Van Midden en wat ambtenaren waren er natuurlijk omwonenden aanwezig, alsmede meerdere raadsleden. Ook de betreffende ondernemer zat in de tijdelijke raadzaal aan de Markt. Hij had eerder die middag al slecht nieuws gekregen. De bezwaren tegen de nieuwe gevel zijn gegrond verklaard, dus dat plan kan niet doorgaan.

Integriteit

De burgemeester nam eerst zelf het woord, voor een kort welkom maar ook omdat hem nog het een en ander van het hart moest. Nadat hij in februari het dossier heeft opgepakt is de communicatie eromheen bepaald niet altijd even vriendelijk van toon geweest, stelde hij vast. Het deed hem “ongelooflijk veel zeer” dat er openlijk aan zijn integriteit werd getwijfeld. Er zijn ook foto’s gemaakt van handhavers die hun werk aan het doen waren en de nodige beweringen over ambtenaren gedaan. Zaken die hij niet vindt kunnen. Het raakte hem zichtbaar.

Overlast en maatregelen

Vervolgens werden nogmaals de bevindingen van beveiligingsbedrijf De Brug uiteengezet. Medewerkers van deze firma hebben langere tijd in de straat gepost en de situatie in beeld gebracht. Belangrijkste conclusies: Veel overlast van verkeer, waaronder veel bezorgers en leveranciers. Veel drukte in met name het weekend en inderdaad wangedrag, van wildplassen tot openbaar drankgebruik. Daarnaast veel foutparkeerders, geregeld ‘gewoon’ op straat. Maar ook opvallend veel voetgangers. Én fietsen, die zorgen voor een rommelig beeld op de stoep, voor de deur van de winkel.

Hierna presenteerde Van Midden zijn voorlopige plan van maatregelen. Er komen enkele parkeervakken bij, op de brede delen van het trottoir. Daar mag men maximaal een half uur staan. Er wordt wat meer groen aangelegd en bewoners die daar behoefte aan hebben kunnen voor hun oprit een klappaal krijgen. Er komt duidelijke bewegwijzering naar de parkeerplaats achter de Poolse super, in de hoop dat men die dan vaker gaat gebruiken. Daarnaast wordt er een stalling voor fietsers en scooters gecreëerd. De komende tijd blijven de snelheid en rijgedrag gemonitord worden en indien nodig volgen ook hierop passende maatregelen.

‘Ideeën zijn welkom’

Het wildplassen en andere misdragingen aanpakken blijft een lastige. Veel verder dan ‘elkaar hier op aanspreken’ leek het niet te komen. Behalve dan met het idee om de toiletten van de betreffende winkel, de cafetaria, het buurthuis en nog wat locaties toegankelijk te maken, al dan niet tegen een vergoeding en herkenbaar met een sticker naast de voordeur. Ook de drukte die pakketbezorgers en leveranciers opleveren laat zich slecht oplossen. “Ideeën zijn welkom”, aldus de burgemeester.

Boos de zaal uit

Als Van Midden en zijn ambtenaren op enthousiaste reacties van de omwonenden hadden gehoopt, moet de avond ook voor hen een tegenvaller geweest zijn. Eén van de buurtcomitéleden beende al snel boos de zaal uit, toen hij in de gaten kreeg dat dit het plan was waar de Gastelseweg het mee moet doen voorlopig. Wat hem betreft is de strijd nog niet gestreden, was wat hij bij dat vertrek nog liet weten. Een duidelijk geïrriteerde burgemeester riep hem nog tot de orde maar het mocht niet baten.

De achtergebleven straatbewoners vroegen zich af of het gepresenteerde plan definitief was. Van Midden legde uit van niet. Hun input wordt meegenomen in een voorstel dat naar de raad gaat en wanneer dat daar wordt behandeld is er opnieuw ruimte voor inspraak. Die inbreng betrof dinsdagavond met name de exacte plaatsen van de voorgestelde extra parkeerplekken en opnieuw besproken zorgen over verkeersveiligheid.

Lichtpuntje

Eén onderdeel van de aanpak die burgemeester Van Midden heeft ingezet kon dinsdagavond in ieder geval wél op enthousiasme rekenen. Het opgeknapte hoekpand wordt voor voorlopig één jaar door de gemeente gehuurd, om te voorkomen dat zich hier ook bedrijvigheid vestigt die nieuwe overlast veroorzaakt. Waarschijnlijk wordt het tijdelijk als opslag of atelier gebruikt. Wat er na dat jaar mee gebeurd moet nog blijken. Dat zal mede afhangen van de verwachtingen omtrent die mogelijke extra drukte of overlast.

(Artikel gaat verder onder de foto.)

Het opgeknapte hoekpand aan de Gastelseweg. Voorheen was de Poolse supermarkt hier gevestigd.

‘Kleine maatregelen voor een groot probleem’

Ook nu hadden enkele raadsleden al wat te melden over de gang van zaken. Meerdere spraken hun waardering uit voor de winkeleigenaar, die naar de bijeenkomst was gekomen om mee te werken aan oplossingen. Daarnaast klonk meermaals de oproep om als buurt en ondernemer toch vooral samen te kijken naar het hoe-nu-verder. Op het voorstel om als hernieuwde start een buurtfeest te houden -al dan niet met een buffet- reageerde één bewoner: “Ik houd niet van feestjes.” Zijn buurtgenote vatte haar kijk op wat er besproken werd samen als “zoeken in kleine maatregelen voor een groot probleem.” Er zullen weinig aanwezigen met een echt voldaan gevoel naar huis gegaan zijn.