Bergen op Zoom

Gertjan Huismans stapt per direct uit VVD Bergen op Zoom

Raymon Mens Raymon Mens

De Bergse VVD-prominent Gertjan Huismans heeft besloten uit de VVD-fractie te treden. Volgens de politicus is het vertrouwen in de partij ernstig geschaad en is het niet gelukt om dat te herstellen.

Het rommelde al langer in de VVD-fractie. Na de gemeenteraadsverkiezingen moest Huismans na tien jaar fractievoorzitterschap het veld ruimen voor Rian Govers, die de rol van VVD-leider van hem overnam. De rol van vicefractievoorzitter werd hem ook niet gegund, want die ging naar Joost Pals.

Permanente breuk in vertrouwen

De afgelopen maand hebben onder leiding van een mediator diverse gesprekken plaatsgevonden. Voor Huismans was herstel van vertrouwen een belangrijke voorwaarde om uit de impasse te komen en samen de draad weer op te pakken. Toch lukte dat niet. Huismans schrijft in een verklaring: “Mijn voorstel om de afspraken zoals die voor de verkiezingen waren gemaakt met mij als fractievoorzitter en Rian Govers als vice-fractievoorzitter bleken niet aanvaardbaar voor drie fractieleden die voor de verkiezingen al een scenario hadden bedacht om de leiding over te nemen“.

Dit heeft voor een onwerkbare situatie in de fractie gezorgd en dat is niet goed voor de stabiliteit. Huismans zegt in het belang van de VVD en de stabiliteit in de coalitie te vertrekken.

Van VVD Bergen op Zoom naar zelfstandige fractie

Huismans blijft in de Bergse raad, hij vormt een zelfstandige fractie. “Mijn handtekening staat gewoon onder het verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord. Ik blijf ook gewoon lid van de VVD. Mijn politieke kleur en geluid zijn gewoon dezelfde. Ik laat mijn en onze kiezers niet in steek”, aldus de oud-fractievoorzitter van de Bergse VVD.

Gertjan Huismans zat sinds 1999 voor de VVD in de gemeenteraad van Bergen op Zoom. De rol van fractievoorzitter bekleedde hij sinds 2008. “Ik houd de deur naar de VVD altijd open maar voor dit moment rest mij geen andere keuze”.

Huismans zal in gesprek gaan met de coalitiepartijen over zijn eventuele steun aan de coalitie.