Oud Gastel

Gevaarlijke Kruislandseweg in Oud Gastel volledig op de schop

Foto: Google Streetview.

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Het is een weg waar veel over gesproken wordt: de Kruislandseweg in Oud Gastel. Vooral voetgangers en fietsers die de weg willen oversteken krijgen regelmatig te maken met gevaarlijke situaties. Reden genoeg voor de gemeente Halderberge om daar iets aan te doen. Daarom wordt er zo’n drie miljoen euro vrijgemaakt voor een herinrichting van de weg.

De weg gaat volledig op de schop. Zo zijn er plannen om de stoplichten te vervangen voor rotondes. “Een stuk veiliger”, stelt wethouder Thomas Melisse (VVD). “Rotondes zorgen ervoor dat automobilisten wel in snelheid moéten minderen.”

Want snelheid is het grote probleem op de Kruislandseweg. Daarom is de gemeente van plan om de snelheid binnen de bebouwde kom te verlagen van 70 naar 50 kilometer per uur. Buiten de bebouwde kom is er het plan om de snelheid te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur.

Hub

Een ander plan voor het gebied is het creëren van een hub: een overstapplaats voor openbaar vervoer. Nu zit die nog in het centrum van Oud Gastel. “Dat zou een hoop verkeersdrukte in het centrum van het dorp schelen en de toekomst van het openbaar vervoer in Oud Gastel verzekeren.”, vervolgt Melisse. “Maar voordat die plannen concreet worden, willen we eerst onder de inwoners peilen of hier draagvlak voor is.”

Als laatste hoopt de gemeente om naast het veiliger maken van de weg, het gebied ook te vergroenen. Bijvoorbeeld door het gebied rondom de vijver van de Mattenburgestraat aan te pakken.

Rijkssubsidie

Voor het project heeft de gemeente zo’n drie miljoen euro uitgetrokken, met de hoop dat het Rijk hier een deel voor subsidieert. “Daarvan willen we echt de volledige lengte van de Kruislandseweg binnen onze gemeente aanpakken”, aldus de wethouder. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in het laatste kwartaal van 2024.