Roosendaal

Gezamenlijke aanpak moet overlast Langdonk terugdringen

Foto van de voormalige kerk De Goede Herder in de wijk Langdonk met op de voorgrond het grasveld.

Paul Joachems Paul Joachems

Twee keer per week is de Goede Herderkerk als jongerenactiviteitencentrum in gebruik. En sinds april is de inloopvoorziening De Broedplaats formeel als locatie toegevoegd aan de kerk. “Hiermee ontwikkelen we deze locatie naar een centrale ontmoetingsplaats voor jong en oud in de wijk.” Dit antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van de VVD.

Sanneke Vermeulen en Kees Verstraten vinden het positief dat de kerk aan de rand van het grasveld wordt gebruikt als ontmoetingsplaats. Zij zijn namens de fractie van de VVD benieuwd hoe dit loopt. En of er al positieve verschillen te zien zijn ten opzichte van de leefbaarheid.

Grasveld als hangplek

Jongeren gebruiken het grote grasveld in het hart van de wijk Langdonk als hangplek, volgens de raadsleden. Hierdoor zou er voor omwonenden overlast zijn. Dit enorme grasveld kan volgens Vermeulen en Verstraten een betere invulling krijgen voor jong en oud. Zij noemen het een kans om de potentie van de wijk zichtbaar te maken. “De vuurwerkrellen van eind vorig jaar hebben diepe sporen achtergelaten. Daar kunnen we niet omheen. We kunnen op allerlei zaken uit het verleden gaan wijzen en natuurlijk moet je daar lering uit trekken. Maar we moeten niet vergeten om vooruit te blijven kijken.”

Wijkplan

In het kader van de integrale wijkaanpak voor Langdonk is de ervaren overlast nadrukkelijk naar voren gekomen, schrijven burgemeester en wethouders aan de VVD. Zij zijn het met de vragenstellers eens dat het grasveld in het hart van de wijk een enorme potentie heeft als het gaat om activiteiten voor ontmoeting en gezonde leefstijl. De ontwikkeling van dit deel van de wijk is opgenomen als een van de maatregelen in het integrale wijkplan ‘Een veilig en toekomstbestendig Langdonk 2031’.

Gesprekken met jongeren

Over de ideeën en inzet van het grasveld worden momenteel al gesprekken gevoerd met jongeren, schrijven burgemeester en wethouders. “Daarnaast nodigen we andere bewoners en partners in de wijk van harte uit om de maatregelen in het wijkplan verder vorm en inhoud te geven”. In samenspraak met gebruikers en betrokken bewoners worden ideeën uitgewerkt.

Overlast en vernielingen

Maar niet alle omwonenden zijn positief volgens het college. Er is nog steeds overlast van jongeren en soms worden er vernielingen aangericht. “ln samenwerking met de partners in de wijk; het opbouw- en jongerenwerk, de wijkrangers, politie, handhaving en straathoekwerkers voeren we een gezamenlijke aanpak uit om deze overlast terug te dringen.”