Hoogerheide

Gratis fiets voor leerlingen? Woensdrechts college wil af van ‘het standaard busje’

Han Verbeem Han Verbeem

Als het aan de Woensdrechtse wethouder Lars van der Beek ligt, gaat het leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs flink op de schop. “We willen af van het stigma van het busje”, zegt hij. De leerlingenbussen voor scholieren met een beperking blijven rijden, maar de gemeente zet ook in op andere vervoersmogelijkheden. Bijvoorbeeld een elektrische of aangepaste fiets. “Daarmee zijn we bovendien goedkoper uit”, zegt de wethouder.

Verplicht

In de nieuwe verordening, waarover de gemeenteraad zich 21 april buigt, is het niet meer vanzelfsprekend dat leerlingen tot hun zeventiende jaar uitsluitend met busjes worden gebracht en gehaald. Volgens de wet zijn gemeenten verplicht om vervoer te regelen voor leerlingen in het speciaal onderwijs, als die verder dan zes kilometer van hun school wonen. En dat is in Woensdrecht al snel het geval, omdat de gemeente geen eigen havo of vwo-scholen heeft. De nieuwe verordening is opgesteld “om het vervoer beter aan te laten sluiten bij de huidige maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen”, aldus Van der Beek. De gemeente wil vooral maatwerk bieden.

Meedoen

“We willen kinderen graag stimuleren om zich zelfstandig te verplaatsen binnen de mogelijkheden die ze hebben”, zegt hij. De lokale bewindsman vindt het niet langer vanzelfsprekend dat dure taxibusjes worden ingezet, waarop de gemeente Woensdrecht nu jaarlijks tienduizenden euro’s moet toeleggen. Maar kostenbeheersing is niet de belangrijkste reden voor de nieuwe verordening, benadrukt Van der Beek. De gemeente wil leerlingen met een beperking vooral in hun eigen kracht zetten, en de kans geven om mee te doen in de samenleving. Fietsen is leuk en versterkt de sociale banden met andere scholieren. “De leerlingen willen het ook zélf”, aldus de wethouder.