Bergen op Zoom

Gratis parkeren Plein 13 in Bergen op Zoom gaat niet door

Plein 13 met op de achtergrond het stadskantoor © ZuidWest Update

Redactie Redactie

Op zaterdagen gratis parkeren op Plein 13 in Bergen op Zoom wordt geen werkelijkheid. Dat heeft het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom bepaald.

De gemeenteraad had het college opgedragen te onderzoeken in hoeverre deze maatregel het centrum van de stad zou helpen. Veel winkelpanden staan nog steeds leeg en eerdere maatregelen van de gemeente om de binnenstad nieuw leven in te blazen lijken weinig effect te hebben.

Maar het idee om op zaterdag gratis te parkeren op Plein 13 ziet het college niet zitten. Ze wijst daarbij naar een eerder onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat onderzoek laat zien dat er geen enkele relatie bestaat tussen parkeertarieven en de hoeveelheid klanten in de binnenstand. Klanten komen voor het diverse winkelaanbod naar de stad en niet voor het gratis parkeren.

Het college van B&W laat ook aan de raad weten dat gratis parkeren op drukke parkeersplaatsen in het centrum negatieve gevolgen heeft voor de gemeente.