Roosendaal

GroenLinks en PvdA Roosendaal willen meer bomen en houtbouw

Paul Joachems Paul Joachems

Namens GroenLinks en de PvdA stellen respectievelijk Christian Villée en Michael Yap raadsvragen over meer bomen, meer houtbouw en minder CO2 voor Roosendaal.

Door: Paul Joachems

In de brief aan de voorzitter van de Raad van Roosendaal verwijzen zij naar de plannen van de gemeente voor Roosendaal Natuurstad: een ambitieus programma om Roosendaal groener, klimaatbestendig, schoner en duurzamer te maken. Over deze plannen zeggen Villée en Yap het volgende: “Daarbij zien we veel veranderingen in het bewoonde gebied van onze gemeente. Echter het buitengebied zien we daarin geen grote stappen maken, terwijl dat zeker voor de vermindering van CO2 om klimaatverandering te stoppen enorme kansen biedt.”

Brabantse Bossen strategie

In januari is door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant besloten om in 2030 13.000 hectare extra bos in Brabant te hebben. Bestaand bos wordt vernieuwd en veel bomen worden nieuw aangeplant. “Aanleg van nieuwe bossen draagt bij aan klimaatmitigatie, oftewel het vastleggen van CO2 in bossen. Bossen houden water vast en spelen ook een grote rol in de vastlegging van CO2 en stikstof. Daarnaast zijn de bossen voor ons als Brabanders een belangrijk gebied voor recreatie en zorgen ze voor schone lucht en verkoeling in hete zomers. En hoe diverser het bos is, hoe beter al deze functies worden vervuld”, aldus Villée en Yap.

Geen bakstenen en beton maar hout

In de brief geven GroenLinks en PvdA aan dat hout als bouwmateriaal ook een duurzaam alternatief voor veel toepassingen van beton en staal is: “Om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen, kunnen we het beste nieuwbouwwoningen in hout bouwen in plaats van de traditionele materialen als baksteen en beton. Door te bouwen in hout, waar CO2 op een natuurlijke wijze is opgeslagen, kunnen we namelijk enorme hoeveelheden CO2 besparen. Dan wordt de bouwsector juist een CO2 oplossing, in plaats dat het nu een grote CO2 bron is. Dat blijkt uit een onderzoek van de provincie Zuid-Holland.”

Samenwerken met buurgemeenten

Villée en Yap stellen onder andere vragen of Roosendaal ook plannen heeft om in de gemeente mee te doen met de landelijke en regionale opgave en welke buiten- en randgebieden in de gemeente Roosendaal in beeld zijn om het bomenareaal uit te laten breiden. Ook wordt de vraag gesteld of er mogelijkheden zijn om samen op te trekken met buurgemeenten Rucphen en Woensdrecht om van dit gebied een waardevolle bomenrijke natuurcorridor te maken.

Combineren met veranderingen Bulkenaar voor aanleg Bravis

Ook vragen zij namens GroenLinks en de PvdA: “Is het een idee, aangezien er met de aanleg van het Bravis inclusief nieuwe rondweg al een enorme verandering in het buitengebied plaatsvindt, dit mogelijk te combineren met een uitbreiding van en aansluiting aan de reeds bestaande bomenrijke natuurgebieden aan de zuidkant van Roosendaal?”

Bossen op landbouwgrond en bouwen met hout

Villée en Yap sluiten hun brief af met de vragen: “Ziet u mogelijkheden om de Roosendaalse agrariërs te ondersteunen in de omvorming tot natuurinclusieve landbouw door op bestaande landbouwgrond agroforestry, voedselbossen en productiebossen mogelijk te gaan maken? Ziet u mogelijkheden om CO2 reducerende manieren van bouwen zoals houtbouw, als voorwaarde in de lokale bouwvoorschriften op te nemen?”

Lees ook: Meer geld nodig voor groene oase in Roosendaal