Bergen op Zoom

GroenLinks: zelfs dak Grote Kerk moet vol zonnepanelen

Han Verbeem Han Verbeem

De meeste raadsfracties van Bergen op Zoom zijn het er over eens: waar mogelijk moeten de daken van woningen en bedrijven voorzien worden van zonnepanelen. Dat bleek donderdag in de algemene raadscommissie, tijdens de bespreking van de conceptnota Duurzame Energie. Het plaatsen van zonneparken in het buitengebied is pas in tweede instantie, en voor sommigen zelfs helemaal niet, aan de orde. Tijdens de commissie zijn daarom vrijwel alle partijen akkoord gegaan met het voorstel om zonnepanelen op daken in de historische 19e eeuwse wijken rondom de binnenstad toe te staan.

Door: Han Verbeem

De grootste raadsfractie van Bergen op Zoom, GBWP, wil zelfs dat álle daken van woningen en bedrijven met zonnepanelen worden bedekt – zo sprak Aydin Akkaya tijdens de algemene commissie van donderdag “Wel of niet geschikt is geen discussie”, vindt Akkaya. Alles om te voorkomen dat de kostbare landbouw- en natuurgronden worden aangesproken. Wat GBWP betreft dient het college te kijken naar elke mogelijkheid, zoals de taluds van snelwegen. In Etten-Leur zijn onlangs tientallen panelen langs de A58 geplaatst. Ook Julien Voets van Lijst Linssen wil extra kijken naar snelwegtaluds. En SP-raadslid Theo de Jong ziet kansen in het benutten van de gronden boven de leidingstraten bij de Heimolen.

Subsidies naar buitenland

Kritiek op de verduurzaming is er ook. Want GBWP vreest dat de miljoenen overheidssubsidies die met zonneparken gemoeid zijn, wegvloeien naar het buitenland. Het bouwen van 65 hectare aan nieuwe zonneparken in het buitengebied, zoals het college voorstaat, vindt Akkaya geen goed idee. “Laten we nu geen overhaaste beslissingen nemen die we later niet meer terug kunnen draaien. Dus: eerst de daken volgooien.” 

Energie uit water en riolen

De fracties van SP, GroenLinks en PvdA willen echter vooruit met de verduurzaming van de energieproductie in Bergen op Zoom. Dat is een verplichting uit de klimaatakkoorden, aldus Peter van den Ouden. De PvdA wil bij aanspreken van gronden in het buitengebied eerst kijken naar de landbouwgrond en de natuur ontzien. D66 en BSD verwezen naar meer mogelijkheden om duurzame energie op te wekken: namelijk aquathermie -energie uit oppervlaktewater- en zelfs riothermie: het benutten van restwarmte uit riolen. Van den Ouden wil alle kansen benutten met een combinatie van zonne- en windenergie en restwarmte. Grote platte daken moeten als eerste aangesproken worden, zo ook het platte dak van de Grote Kerk achter de Peperbus. “Wel buiten het zicht, natuurlijk.”

Dubieuze investeerders

Voor de VVD en Lijst Linssen is het aanspreken van landbouwgrond onbespreekbaar. “We hebben misschien wel de beste grond van de wereld en die gaan we dan verschralen door 20 jaar zonnepanelen te plaatsen”, sprak Rian Govers (VVD). Het hoger plaatsen van panelen, zodat agrarische teelten eronder mogelijk blijft, is niet mogelijk; want dan worden ze beschouwd als teeltondersteunende voorzieningen en die zijn niet toegestaan. Julien Voets (LL) is eveneens uitermate kritisch en vreest zelfs dat dubieuze investeerders met malafide, buitenlands geld zich in de lucratieve subsidieprojecten storten.

Onvermijdelijk

Wethouder Petra Koenders maakte de commissie echter duidelijk dat Bergen op Zoom weinig keus heeft als het om zonnepanelen gaat. “Slechts de helft van alle daken in de gemeente is geschikt voor het plaatsen van zonnecollectoren”, legde ze uit. “We hebben extra panelen in het buitengebied nodig om aan de energievoorziening te kunnen voldoen.” Zonneparken zijn onvermijdelijk. Koenders beloofde de commissieleden wel om de input te verwerken in de conceptnota die vervolgens, na een terinzagelegging, nog vóór de zomer zal worden vastgesteld in de raad.