Halderberge

Halderberge reserveert 19 woningen per jaar voor maatschappelijke opvang

Foto: © Shutterstock

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

De gemeente Halderberge gaat in de toekomst jaarlijks negentien woningen beschikbaar stellen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Dat is afgesproken met vijf andere gemeenten in West-Brabant: Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen en Rucphen. Gezamenlijk hebben zij de Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2023-28 vastgesteld.

Het plan is niet zomaar tot stand gekomen. In de Wet maatschappelijke ondersteuning is namelijk vastgelegd dat gemeenten samen moeten werken op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De eerste plannen zijn daar nu voor gemaakt.

Enorme klus

“Het is een enorme klus”, begint burgemeester Bernd Roks. “Negentien woningen lijkt misschien niet zoveel, maar dat stapelt zich ieder jaar op. En bovendien is er al een krappe huizenmarkt.” Daar komt nog bij dat de gemeente ook een aantal statushouders op moet vangen. “Die horen namelijk niet bij deze groep.”

De groep waar het in dit geval om gaat, zijn bijvoorbeeld ex-gedetineerden of mensen die uit een ggz-instelling komen. “Daarom gaan we nu heel goed nadenken hoe wij die huisvesting vorm gaan geven.” Want in één keer in een woning in de gemeente geplaatst worden, dat lijkt het college geen goed idee. “We gaan per persoon kijken hoe we dit gaan aanpakken. Alles in stapjes en heel gecontroleerd.”

Stapsgewijs

Het doel van de maatschappelijk opvang, is dat mensen minder lang in een instelling zitten. “Maar we willen natuurlijk niet dat de leefbaarheid van onze kernen onder druk komt te staan.” Waar deze mensen komen te wonen, is dan ook nog niet bekend. “Daar gaan we heel goed over nadenken en overleggen met elkaar.” Een voorbeeld zou bijvoorbeeld een tijdelijke woonunit zijn, waar deze mensen eerst de nodige begeleiding en nazorg krijgen. “Wanneer dat goed gaat, kunnen ze naar een woning in één van de kernen.”

Een enorme klus dus, zoals de burgemeester het noemde. “Maar ook een dankbare klus.” Vanaf 2024 zou de opvang gaan beginnen. “Maar ook dat gaan we stapsgewijs allemaal uitvoeren en regelen.”