Bergen op Zoom

Half miljoen bezuinigen op wmo? Bergse raad durft de pauzeknop nog niet aan

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse gemeenteraad wil voorlopig niet op de spreekwoordelijke pauzeknop drukken bij de bezuinigingen op de Wmo. Een motie van D66 en GBWP om de voorgenomen besparing van een half miljoen voorlopig terug te draaien, kreeg forse tegengas van van coalitiepartij VVD en het college.

Wethouders Joey van Aken (sociaal domein) en Joost Pals (financiën) ontraden de motie. Van Aken wil juist “een beweging naar voren” maken, waarbij de Wmo-preventie efficiënter wordt georganiseerd. Het gaat om bezuinigingen op het zogeheten voorliggend veld, een verzamelbegrip voor clubs en verenigingen die ouderenactiviteiten aanbieden. Met deze activiteiten kunnen mensen langer actief blijven en hoeven daardoor minder snel aanspraak te maken op dure maatwerkvoorzieningen van de Wmo.

Miljoenenoverschot 2022

De bezuiniging van een half miljoen is nog door het vorige college besloten, als onderdeel van het Focusakkoord. De twee fracties willen woensdagavond tijdens de raadsvergadering hun motie indienen, bij vaststelling van de jaarstukken over 2022. Daarin is sprake van een overschot van ruim 1,2 miljoen euro op Wmo.  Maar het gaat om een incidentele meevaller, zo betogen college en diverse coalitiepartijen.

Schorsingen

Er zijn diverse schorsingen van al met al een half uur voor nodig om de raad en het college tot elkaar te brengen. Lokaal Realisme, VVD en CDA/V-BoZ stellen voor de financiële keuzes pas volgende week te maken, bij de vaststelling van het Beleidskader. Wethouder Van Aken belooft de raad serieus te kijken naar het mogelijkheden de bezuinigingen terug te draaien. Ook na deze toezegging gaat de pauzeknop-motie voorlopig van tafel.