West-Brabant

Hard tegen hard bij coalitievorming waterschap: moddergooierij over formatie

Het gebouw van Waterschap Brabantse Delta bij Bouvigne in Breda. (Google StreetView)

Han Verbeem Han Verbeem

Het gaat hard tegen hard, bij de vorming van een nieuw dagelijks bestuur (DB) bij Waterschap Brabantse Delta. Vijf partijen die niet mee mogen doen met de nieuwe coalitie zetten zich in een verklaring publiekelijk af tegen het bestuursakkoord van BBB, Ongebouwd, VVD, Water Breed en Water Natuurlijk. Daarbij vallen zware woorden: ‘Ze hebben haast om samen niets te hoeven doen.’

Meer dan ooit heeft het bestuur van het waterschap een sterk politiek karakter gekregen, na de verkiezingen van 17 maart. Weliswaar bestaat er geen liberaal, socialistisch of christendemocratisch waterbeheer – maar de keuzes die de partijen maken zijn wél politiek. De BBB van Rian Govers-Gabriëls uit Halsteren is als grote winnaar uit de stembus gekomen en heeft vijf van de dertig zetels het algemeen bestuur (AB) van Brabantse Delta. De samenwerking met de overige vier was snel gevonden en dat valt de verliezers zwaar.

Breuk rood-groen

Zo is het tot een scheuring gekomen in de rood-groene samenwerking tussen coalitiepartij Water Natuurlijk (feitelijk een GroenLinks/D66-combinatie) enerzijds en oppositiepartijen PvdA, Partij voor de Dieren en Natuurterreinen anderzijds. Peter von Meijenfeldt (Natuurterreinen) uit Gilze-Rijen reageert diep teleurgesteld. “In andere Brabantse waterschappen heeft deze samenwerking wél standgehouden. Hier gaan persoonlijke belangen en ambities blijkbaar voor”, merkt hij op.  Ook de éénmansfracties van de Algemene Waterpartij en van 50Plus sluiten zich bij het oppositiefront aan.

Gebrek aan ambities

De oppositie stelt dat de coalitie kansen laat liggen, te weinig ambities toont bij de aanpak van klimaatverandering -zoals weersextremen- maar vooral: de samenwerking met anderen uit de weg gaat. Daarnaast klinken er verwijten, het formatieproces zou in achterkamertjes zijn beklonken – schrijven de protestpartijen in een persverklaring. Basiselementen om tot integer en democratisch beleid zouden ontbreken en de oppositie wil tijdens de AB-vergadering van 31 mei “op de rem trappen.” Niet alle oppositiepartijen onderschrijven het protest; de namen CDA en Ons Water ontbreken onder de verklaring. Wel heeft Louis van der Kallen, die jarenlang  met Ons Water deel uitmaakte van de coalitie, duidelijk gemaakt dat hij de nieuwe coalitie niet steunt.

Verrast

BBB-leider Rian Govers-Gabriëls is verrast door de opstelling van de oppositiepartijen en wijst alle beschuldigingen van de hand. “We zijn juist zeer open geweest en hebben de partijen in alle fases van de formatie meegenomen in het proces”, zegt ze in een eerste reactie. Zelf benadrukt ze juist het belang van samenwerking. “We staan als waterschapsbestuur voor belangrijke opgaven die we sámen moeten oppakken.”