Bergen op Zoom

Herontdekte middeleeuwse Jacobspoort krijgt plek in wijk Soete Veste

Maarten Elst Maarten Elst

De gemeente Bergen op Zoom heeft een eeuwenoude poort teruggevonden bij de werkzaamheden in Soete Veste, een van de nieuwbouwwijken in de stad. De zogeheten Jacobspoort is bij opgravingen teruggevonden en zal worden opgenomen bij de realisatie van de nieuwe wijk. De poort dateert uit de vijftiende eeuw en diende eeuwenlang als toegangspoort vanuit de haven naar de stad.

“We hebben de Jacobspoort weer terug gevonden en opgegraven om na te gaan waar deze precies zat”, vertelt Tom van Eekelen, projectleider Erfgoed bij de Gemeente Bergen op Zoom. “Erg blij dat we de poort weer hebben gezien. De poort dateert uit 1490, in 1508 is de poort in gebruik genomen. Destijds had het twee grote ronde torens, waarmee hij te vergelijken is met de Gevangenenpoort. Deze Jacobspoort was geörienteerd op het havengebied. Hier kwam je langs als je vanuit de haven de stad wilde betreden. We denken eraan een stukje op te metselen zodat de poort een plekje krijgt in het openbaar en weer te beleven is.”

Gift van Nedalco

Plannen voor de restauratie van de Jacobspoort dateren alweer van 1998. Destijds was het Nedalco, de Bergse alcoholfabriek, die een bedrag van 115.000 gulden (ruim 52.000 euro) had klaargezet voor deze werkzaamheden. “Er is destijds een afspraak gemaakt met de directie van Nedalco en die afspraak komen wij ruim 21 jaar later na”, vervolgt Van Eekelen. “Dat bedrag is op een aparte rekening bewaard en brengen we nu ook in.”