Geen regio geselecteerd

Het gaat weer wat beter met de binnenstad van Bergen op Zoom

Een van de winkelstraten in de binnenstad van Bergen op Zoom © Archief ZuidWest Update

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Het gaat weer wat beter met de binnenstad van Bergen op Zoom. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente. Op dit moment staat 15 procent van de winkelpanden in het centrum leeg. Dit was een jaar geleden nog 18 procent. Het actieplan ‘Brede aanpak binnenstad’ lijkt dus zijn vruchten af te werpen.

Het actieplan wat in 2016 werd gelanceerd moest de leegstand van de binnenstad tegengaan. Sindsdien zijn er 52 nieuwe winkels geopend, daarvan bestaan er nu nog 43. Daarnaast wordt ook ingezet op het herplaatsen van winkels van buiten de stad naar het centrum. Twee ondernemers hebben dit inmiddels gedaan.

Retail Academie

Onderdeel van het plan is ook de Retail Academie en die kan redelijk succesvol genoemd worden. Startende ondernemers wordt er geleerd wat ze moeten doen om een zaak te beginnen. Zo zijn het laatste half jaar negen starters serieus aan de slag gegaan om een onderneming te starten in de binnenstad.

1,5 miljoen euro

Dat de eerste successen nu zichtbaar zijn, wil niet zeggen dat de gemeente nu achterover gaat leunen. De gemeenteraad trok in het voorjaar van 2016 1,5 miljoen euro uit om in een periode van drie jaar de leegstand in de binnenstad tegen te gaan en de strijd is nog lang niet gestreden.