Bergen op Zoom

Het Markiezenhof wordt geheimzinnigste museum van de wereld

Redactie Redactie

Het Markiezenhof in Bergen op Zoom wordt opnieuw ingericht. Op donderdagmiddag was de kick-off voor het nieuwe concept ‘geheim publiek, publiek geheim’. Daarmee zal de eerste verdieping van het museum een nieuw gezicht krijgen. 

Het is gebruikelijk voor een museum om elke 8 jaar van tentoonstelling te veranderen. Het Markiezenhof pakt dat aan in samenwerking met Breda University. Met storytelling willen zij zich gaan onderscheiden en samen met professor Moniek Hover werd het concept ‘geheim publiek, publiek geheim’ bedacht. Daarmee willen zij het geheimzinnigste museum van de wereld worden.

Cees Meijer, directeur Cultuurbedrijf Bergen op Zoom: “We gaan ons vooral focussen op het deel ‘zinnig’ van geheimzinnig. We willen ruimte geven voor informatie over ‘wat doen nou geheimen met je’? Iedereen heeft geheimen dus het is een heel universeel thema. En juist het zinnige om daar over na te denken en er iets van te leren. Dat proberen we vorm te geven in deze herinrichting.” 

Herinrichting

Binnen één jaar tijd worden de Blauwe Zaal, Kleine Galerij en de stijlkamers omgetoverd. Claartje Rijkers, projectleider herinrichting: “We gaan beginnen met de blauwe zaal, de stijlkamers en de kleine galerij. De blauwe zaal gaat een kruispunt worden van waar je weg kunt, waar de verhalen beginnen en waar de geheimen beginnen. Vanuit de blauwe zaal kun je straks de geheimengang in waarbij je je gedachten kunt achterlaten, maar ook dat je binnen krijgt wat zijn nu geheimen en wat doen die met mij, deel ik iets of deel ik het niet.”

Voor de kamers worden verschillende technieken gebruikt. Jesse van Tetterode, projectleider herinrichting: “We gaan met lichttechniek werken om niet alles in een keer te laten zien. Je moet er wat voor doen en dan worden bepaalde collectiestukken ineens in het licht gezet. In de stijlkamers komt een heel spel. Daar ga je dingen vinden, je kunt clues vinden om een verhaal te ontdekken. Dat wordt heel langzaam ontsluierd. Het gaat over een verhaal van een geheime liefde.”

Sluiting  

Het museum sluit een aantal maanden voor de herinrichting. Cees Meijer: “Met wat we nu voor ogen hebben gaat het museum in september/oktober 2020 dicht. Het museum, dus de verdiepingen die worden 2 maanden gesloten, omdat we dan technisch heel veel moeten aanpakken. Dan komt ook het Rijksmuseum met bijna 40 hele waardevolle collecties ons gebouw binnen. Dat heeft ook veel impact. Maar beneden blijft het Markiezenhofcomplex gewoon geopend.”

Volgend jaar zal het heringerichte museum weer openen voor publiek. Dit zal plaatsvinden in het openingsweekend van 7 en 8 november 2020. De opening van het museum valt samen met de opening van de expositie ‘Koele wateren’. De expositie is het tweede deel van een tentoonstellingsvierluik dat 5 stadsmusea in samenwerking met het Rijksmuseum organiseren.