West-Brabant

Het Waterschap maakt kosten, maar wie zal dat betalen?

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse politicus Louis van der Kallen constateert dat zijn wereld verandert. Decennialang maakt hij deel uit van waterschapbesturen en sinds 2004 vervult hij een bestuurszetel namens zijn partij Ons Water, bij het huidige Waterschap Brabantse Delta in Breda. Inmiddels is de partijdemocratie toegetreden en wordt politiek bedreven in het algemeen bestuur. Maar nu ontstaat een aardverschuiving bij de verdeling van de kosten: inwoners moeten verhoudingsverwijs méér belasting betalen ten opzichte van bijvoorbeeld agrarische bedrijven.

En dat ligt aan de ijzersterke landbouwlobby  van de huidige coalitie, stelt Van der Kallen woensdagavond tijdens de vergadering van het algemeen bestuur (AB). “Tot aan mijn ziel ben ik teleurgesteld”, verzucht het AB-lid. “Want inwoners moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de belastingen.” Daarom gaat Van der Kallen deze vergadering in het zwart gekleed, want hij is in de rouw: “Het waterschap is overleden, alleen het kadaver bestaat nog.” Daarom stemt hij tégen de begroting. Uit teleurstelling, uit principe. 

Kleur bekennen

De waterschappen staan voor grote kosten om de gevolgen van de klimaatveranderingen te dragen, zegt Anton Arnold (AWP). “Het komt aan op kleur bekennen.” Echter: in het bestuur staan partijen lijnrecht tegenover elkaar over de lastenverdeling. Namens de oppositie komt er een amendement, om de belastingen eerlijk te verdelen – stelt Annemiek Jetten (PvdA): de ingezetenen, oftewel woninghuurders en huiseigenaren in dorpen en steden, zouden 24 procent van de lasten moeten dragen – en geen 30 procent, zoals de coalitie voorstaat.

Realistisch

“We willen een realistische verdeling”, benadrukt Jetten. “De landbouw moet meer bijdragen in de kosten die uiteindelijk in hun belang is.” Het CDA, ook oppositiepartij, heeft echter moeite met het wijzigingsvoorstel en vraagt zich af waar de percentages vandaan komen.

Evenredig

Eerlijkheid blijkt een rekkelijk begrip, tijdens de begrotingsvergadering van het AB. De fractie Ongebouwd, die de landbouw vertegenwoordigt, constateert dat in het coalitievoorstel “alle kosten evenredig zijn verdeeld.” En Ron Dujardin (Water Natuurlijk) kan zich prima vinden in het bestuursvoorstel. “Wij zijn van plan in te stemmen.”

Belastingwijziging

Hoewel het Waterschap de kostenverhouding voor een periode van vijf jaar vaststelt, zal de actualiteit deze inhalen. Want er is een landelijke belastingwijziging ophanden, merkt dagelijks bestuurder Karin van den Berg op. Uiteindelijk wordt het amendement van PvdA, Partij voor de Dieren en AWP verworpen. Acht bestuurders zijn voor, 21 tegen. Het uiteindelijke voorstel voor de kostentoedeling wordt wél aangenomen – tegen zijn Ons Water, PvdA, Natuurterreinen, OWP en Partij voor de Dieren.