Roosendaal

Het zou een drama zijn als het fout loopt met Villa Vrouwenhof in Roosendaal

Villa Vrouwenhof Roosendaal in verpauperde staat

Villa Vrouwenhof in Roosendaal in verpauperde staat (foto: Christian Traets Fotografie)

Kitty Joachems Kitty Joachems

Jac Wezenbeek vatte vorige week het gevoel van veel Roosendalers en raadsleden treffend samen tijdens de commissievergadering. Dat er zorgen zijn is wel duidelijk. Er zijn in de afgelopen maanden door meerdere partijen raadsvragen gesteld over dit onderwerp, en ook het college doet er alles aan om Villa Vrouwenhof te beschermen. Maar dat is allesbehalve eenvoudig.

Volgens wethouder Arwen van Gestel is de eigenaar van Villa Vrouwenhof verwikkeld in een faillissement en is de curator nu de contactpersoon voor de gemeente. “We moeten voorzorgsmaatregelen nemen om het pand te beschermen tegen waardeverlies”, begint Van Gestel zijn pleidooi. Hij vertelt dat de curator maatregelen heeft getroffen maar dat deze zich beperken tot het noodzakelijke. “Dit doet ons als gemeente verdriet”, aldus de wethouder.

Verval van Villa Vrouwenhof voorkomen

De gemeente kiest niet voor handhavingstrajecten “want daar komt altijd een rechter aan te pas en dan gaat het alleen maar langer duren.” Dat komt de uitkomst niet ten goede, denkt Van Gestel. Daarom kiest het college voor het open gesprek met de curator. Met als doel verval van Villa Vrouwenhof te voorkomen en de veiligheid van de omgeving te waarborgen.

Eerder liet Van Gestel aan de gemeenteraad weten dat verkoop van het pand nog wel zes maanden op zich kan laten wachten. Desgevraagd praat hij de raadsleden tijdens de vergadering bij. Volgens de wethouder is er inmiddels met meerdere gegadigden gesproken. “Er is nu één bod uitgebracht”, weet de wethouder. “En wellicht zijn er nog meer mensen die een bod gaan uitbrengen.” Van Gestel vermoedt dat de curator niet op deze biedingen ingaat. Omdat de geboden waarde te laag is. “Hier kunnen we als gemeente geen regie op voeren maar we lopen in het proces mee om mogelijke bieders optimaal te ondersteunen en te adviseren”, zegt Van Gestel.

Dat het pand nu geen woonbestemming heeft maakt het extra ingewikkeld. Als het enigszins kan wil de gemeente dat scenario zien te voorkomen. Want als Villa Vrouwenhof een woonbestemming krijgt botst dat met de vergunning die eerder is afgegeven aan openluchttheater Vrouwenhof. Die vergunning voor evenementen is onder andere gebaseerd op het feit dat er geen woningen in de directe omgeving staan.

Meer cachet voor Roosendaals park Vrouwenhof

En dus ziet de gemeente Villa Vrouwenhof liever als een trouwlocatie, hotel, restaurant of een andere invulling die past bij het bestemmingsplan en de wens van het college om het park meer cachet te geven. Dat betekent niet dat een woonlocatie helemaal uitgesloten is. Van Gestel: “het behoud en de staat van het monument baart ons zorgen. Dus, ja, we hebben een voorkeur, maar als iemand een goed bod doet en er zou willen wonen dan moeten we afwegingen maken. Dat kan een moeilijke puzzel zijn.”

Jac Wezenbeek vat aan het eind van dit agendapunt de stemming samen. “Het zou een drama zijn als het fout loopt met dit gebouw.” Veel raadsleden delen de zorgen. “We hebben een soortgelijke situatie gezien met het Koetshuis. De geschiedenis mag zich niet herhalen”, schreven ze eerder in een brief aan het college.