Roosendaal

Hoe verdeelt Roosendaal het geld voor 2022?

Kitty Joachems Kitty Joachems

Gisteravond stond de Kadernota 2022 centraal in de commissievergadering. Het is gebruikelijk dat dat, aan het eind van de bestuursperiode, niet heel veel spannends oplevert. In de vergadering spraken de raadsleden onder andere over veiligheid, duurzaamheid en armoede. Maar ook de camperplaatsen kwamen aan de orde. De vergadering begon met een minuut stilte vanwege het overlijden van Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever werd ruim een week geleden in Amsterdam neergeschoten en overleed gisteren op 64-jarige leeftijd.

In maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het is gebruikelijk dat de Kadernota die daaraan voorafgaat niet of nauwelijks nieuw beleid bevat. Tot die tijd is het een kwestie van zaken afronden en afmaken en vooruitkijken naar de bestuursperiode die na de verkiezingen volgt. Door Covid-19 is het onvermijdelijk dat de Kadernota er wat anders uitziet dan gebruikelijk.

Veiligheid

In de vergadering kwamen alle fracties aan het woord met hun visie op de Kadernota 2022. De meesten spraken uit tevreden te zijn met de financiële positie van de gemeente op dit moment. Niet verrassend dat veel fracties het onderwerp veiligheid ter sprake brachten. Het is een veelbesproken onderwerp in de Roosendaalse politiek. VVD-raadslid Kees Verstraten benadrukte dat het bij dit onderwerp niet alleen over de wijk Langdonk moet gaan. “We moeten de focus niet op één wijk leggen”, stelde hij. De Roosendaalse Lijst, CDA en VVD bereiden samen een motie voor.

Verplicht zon op het dak

In aanloop naar de nieuwe omgevingswet wil de Roosendaalse Lijst enkel nog bedrijfsgronden verkopen met de verplichting om zonnepanelen op het dak te leggen of energieneutraal te zijn. Charl Goossens zei samen met PvdA na te denken over een goede formulering hierin.

Parel in de knop

Arwen van Gestel keek namens de VLP-fractie vooral vooruit naar de volgende bestuursperiode. Hij begon zijn betoog met “wat ons betreft is Roosendaal er klaar voor. Klaar voor enorme ambities, klaar om volwassen te worden.” En hij gebruikte tot de verbeelding sprekende termen als “een parel in de knop” en “een bos gekleurde rozen.” De VLP zette daarbij de ambitie neer om een gemeente te worden met meer dan honderdduizend inwoners “Onze gemeente, met al haar dorpen en aangrenzende gemeenten zoals Halderberge en Rucphen, moeten mee in onze ambitie om een honderdduizend plus gemeente te worden”, stelde Van Gestel.

Smalle beurs

Veel aandacht ook voor de inwoners van Roosendaal met een smalle beurs. Lokaal Sociaal 21 vindt dat hiervoor ook aandacht moet zijn bij de behandeling van de woonagenda. En er moet meer budget naar jeugdzorg. Fractievoorzitter Adriënne Maas: “we willen de toezegging dat zo nodig extra middelen beschikbaar zijn.” Selda Bozkurt van Burger Belangen Roosendaal ziet graag dat de gemeente de Minimapas invoert.

Schulden

Als het aan het CDA ligt komt er een pilot voor het overnemen van schulden van gezinnen door de gemeente. “Het biedt gezinnen nog maar één schuldeiser en één aanspreekpunt en dit zorgt vaak voor meer overzicht en minder stress”, aldus Sebastiaan Hamans.

Anti-discriminatieplan

Annette Gepkens sprak namens GroenLinks over het dierenwelzijnsbeleid en een anti-discriminatieplan. Volgens haar moet hier budget voor vrijgemaakt worden. “Hier moeten we niet zuinig zijn”, zei ze. En “de eerste stappen zijn gezet maar er is nog een hoop te doen.”

Mensenhandel

Karen Ader-Suijkerbuijk wees namens de ChristenUnie op het belang van een laagdrempelig en veilig aanspreekpunt voor slachtoffers van mensenhandel via een zorg coördinator. Ze noemde mensenhandel een verborgen misdaad. In haar betoog gaf ze voorbeelden van vrouwen die in Roosendaal gedwongen werden tot prostitutie. “Het is dichterbij dan wij denken”, stelde ze. “We hebben het hier niet alleen over illegale prostitutie, maar ook over arbeidsuitbuiting. Het onderwerp mensenhandel is een gemeentelijke taak en complex van aard.”

Onderwijs

Geïnspireerd door de situatie in Breda bracht Michael Yap van de PvdA het onderwijs ter sprake. “In Breda is een belangrijke rol van het nationaal plan aan de gemeente toebedeeld”, legde hij uit. “Door diverse activiteiten aan te bieden, stimuleren zij de vaardigheden van jongeren. Dat doen ze in samenwerking met verschillende partijen. De gemeente heeft deels een regierol en deels een ondersteunende rol.” Zijn fractie stelt voor een soortgelijke werkwijze in Roosendaal in te voeren.

Campers

Ook Harm Emmen vroeg, namens D66, aandacht voor het onderwijs. Hij legde de nadruk op de huisvesting in het basisonderwijs. “We willen ten minste een integrale visie onderwijshuisvesting voor het restant van dit jaar en volgend jaar, zodat we de aanvragen van de scholen goed onderbouwd kunnen toetsen”, aldus Emmen. Daarnaast bracht hij de minimale hoeveelheid camperplaatsen in de gemeente Roosendaal ter sprake. Er mogen meer plekken gecreëerd worden in onze gemeente, vindt Emmen. De fractievoorzitter overweegt met een motie te komen.

Gastvrijheid

Die motie kan in elk geval rekenen op de steun van Jac Wezenbeek. De eenmansfractie zette in zijn reactie op de Kadernota vooral in op gastvrijheid. “Daarbij mogen we ook de medemens met een beperking niet uit het oog verliezen”, sprak Wezenbeek. Hij zet ook in op verbinding. Niet alleen figuurlijk. Ook letterlijk. “Ik hoop nog steeds dat de kabelbaan tussen Rosada en de binnenstad van Roosendaal er komt.”

Besluiten

De fracties buigen zich nu over het formuleren van moties en amendementen. Volgende week donderdag volgen in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces de besluiten over de Kadernota.